Dalkia zainteresowana warszawskim rynkiem ciepła

Dalkia Polska, największy prywatny operator sieci ciepłowniczych działający w czterdziestu polskich miastach, potwierdziła swoje wstępne zainteresowanie prywatyzacją Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (SPEC).

„Nasze długoterminowe plany strategiczne zakładają systematyczne umacnianie pozycji rynkowej w Polsce, zarówno poprzez rozwijanie istniejących miejskich sieci ciepłowniczych jak i udział w procesach prywatyzacji. Warszawa to bardzo atrakcyjny rynek. Z zadowoleniem odebraliśmy informację o ogłoszeniu zaproszenia do negocjacji w sprawie nabycia akcji SPEC.” – powiedział Pascal Bonne, prezes Dalkii Polska.

Dalkia Polska posiada 10% udział w rynku energii cieplnej i jest największą prywatną firmą w branży. Firma ma także 11% udziału w rynku kogeneracji a w rynku utilities 4%. Dalkia zatrudnia w Polsce 5000 osób, zarządza 1700 km miejskich sieci cieplnych, 4291 MW mocy cieplnej, 819 MW mocy elektrycznej i 74 MW mocy chłodu.

Od ponad 13 lat Dalkia buduje długotrwałe relacje z samorządami i wspiera zrównoważony rozwój polskich miast. Firma aktywnie uczestniczy w działaniach samorządów na rzecz polepszenia jakości powietrza poprzez ciągłe zwiększanie efektywności instalacji a także sukcesywne wprowadzanie biomasy do koszyka paliw.

Dalkia prowadzi aktywną politykę inwestycyjną w swoich spółkach. Inwestycje mają na celu ciągłą redukcję emisji, zapewnianie bezpieczeństwa i rozwój sieci ciepłowniczych. Liczą się one rocznie w setkach milionów złotych. Na przykład inwestycje ciepłownicze prowadzone przez Dalkię w Poznaniu, od czasu prywatyzacji w 2002 r., przyczyniły się do przyrostu: liczby mieszkańców korzystających z ciepła systemowego o 77 tys., powierzchni ogrzewanej o 1 856 tys. m2, liczby obiektów ogrzewanych o 1 574 szt., liczby węzłów o 346.

„Już na koniec 2011r. w sieci ciepłowniczej Łodzi i Poznania popłynie 20% zielonej energii. Dalkia uruchomi tam kotły opalane wyłącznie biomasą. Nasze rozwiązania przygotowujemy zawsze zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi. Wiemy, że jeszcze przez wiele lat węgiel pozostanie głównym składnikiem koszyka paliw polskiego ciepłownictwa. Wraz z naszymi klientami szczegółowo analizujemy potrzeby miast i dostosowujemy rozwiązania do ich wizji rozwoju, gwarantując poszanowanie norm środowiskowych i dbałość o umiarkowany poziom cen, zapewniając komfort, efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Angażujemy się również w lokalne inicjatywy w zakresie rozwoju: rynku pracy, edukacji, sportu i kultury” – dodał prezes Pascal Bonne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu