Nowa emisja akcji Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego

Na początku lutego 2011 r. Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. (PLHA) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjął uchwałę w sprawie emisji nowych akcji serii D.

Dodatkowa emisja związana jest z dużym zainteresowaniem akcjami Spółki wśród inwestorów oraz rozwojem Holdingu o nowe spółki. W dniu debiutu akcje PHR S.A. wzrosły o 117,1 proc. Obroty oraz kurs akcji utrzymują się na stabilnym, wysokim poziomie. Akcje nowej serii zostaną sprzedane inwestorom w ramach kolejnej oferty prywatnej.

Pozyskany kapitał zostanie wykorzystany na zakup udziałów w kolejnych Spółkach Holdingowych.

W ramach nowej emisji zostanie wypuszczonych nie więcej niż trzy miliony akcji zwykłych na okaziciela serii D. Cena sprzedaży akcji do inwestorów zostanie ustalona w oparciu o okresowy średni kurs notowania akcji PLHA na NewConnect. PLHA w ten sposób chce pozyskać kapitał, który pozwoli na dalszą akwizycję nowych spółek związanych z branżami HR i outsourcingu.

„Naszym celem jest konsolidacja i wzmocnienie polskich podmiotów z branż HR i outsourcingu. Debiut na NewConnect z jednej strony sprawił, że wzrosło zainteresowanie wśród spółek, które chcą dołączyć do Holdingu, zaś z drugiej model biznesowy PHR-u zyskał akceptację inwestorów, którzy obracają akcjami. Duże wzrosty i nadmierny popyt na akcje musiał zostać z naszej strony zauważony. Tym samym wypuszczając nowe akcje, chcemy dostarczyć ich odpowiednią ilość na rynek” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego.

Pierwszego dnia notowań, do obrotu na rynku NewConnect trafiło 951 tys. praw do akcji serii C, które sprzedawane były na rynku pierwotnym po 0,35 zł. Na koniec pierwszego dnia debiutu papiery PHR S.A. kosztowały 0,76 zł, czyli 117,1 proc. więcej niż na rynku pierwotnym. Kurs wzrósł maksymalnie do poziomu 2,37 PLN za akcję. Duże zainteresowanie papierami Spółki jest odczuwalne po bardzo wysokich obrotach, które niejednokrotnie sięgnęły ponad 2 mln PLN. PLHA podejmując uchwałę o nowej emisji odpowiada na zapotrzebowanie rynku kapitałowego oraz realizuje wcześniejsze zapowiedzi związane z potrzebami kapitałowymi Spółki. Pozyskane pieniądze pozwolą efektywniej budować portfel holdingu, umacniając go zarówno na polskim rynku HR, jak i w branży outsourcingu. – To bardzo ważne, aby nasi inwestorzy byli świadomi potrzeb kapitałowych firmy, w którą zainwestowali swoje pieniądze. Efektywnie wykorzystujemy powierzone nam finansowanie, co więcej zapewniam, że przyczyni się to do zwiększenia nie tylko liczby podmiotów w całej grupie, ale również pozwoli jej osiągnąć lepszą rentowność, tym samym czyniąc ją jeszcze bardziej atrakcyjną na rynku kapitałowym – dodaje Bartosz Kaczmarczyk.

Obecnie w skład Holdingu wchodzą następujące spółki: ITC International Sp. z o.o, ITC Polska Sp. z o.o., ITC Plus Sp. z o.o. oraz ITC CS Sp. z o.o. Zasadniczym kryterium doboru nowych spółek, chcących wejść w skład Holdingu, jest docelowe stworzenie kompleksowej oferty dla klienta końcowego. Oznacza to systematyczne budowanie Grupy Kapitałowej w oparciu o spółki świadczące komplementarne usługi. W efekcie taka struktura Grupy Kapitałowej pozwoli spółkom portfelowym na wspólne przystępowanie do kontraktów.

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. powstał 17 lutego 2010 r. Jego pomysłodawcą był Bartosz Kaczmarczyk, jedna z najbardziej doświadczonych osób w branży HR oraz w transakcjach fuzji i przejęć w Polsce. Model biznesowy Spółki jest wzorowany na modelu biznesowym Empresaria Group Plc, która jest holdingiem zrzeszającym agencje pracy tymczasowej i stałej oraz firmy doradztwa personalnego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu