Centrum Klima – klienci wysoko oceniają ofertę spółki

Centrum Klima – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych – przeprowadziła pierwszą edycję badań satysfakcji klientów w najważniejszych obszarach działania firmy.

Ankietowani pozytywnie ocenili współpracę ze spółką. Najwyższe oceny uzyskały cena i szerokość oferty asortymentowej oraz kompetencje przedstawicieli handlowych spółki.

Głównym celem badania klientów Centrum Klima jest regularne monitorowanie poziomu ich satysfakcji oraz identyfikacja mocnych i słabych stron prowadzonej przez spółkę działalności. W zrealizowanym badaniu ocenie poddano m.in.: jakość oferowanych usług, kompleksowość oferty, ceny i dostępność produktów, skuteczność akcji promocyjnych, kompetencje i dostępność przedstawicieli handlowych oraz terminowość dostaw. Otrzymanie wyniki zostały poddane analizie, a wnioski z nich płynące będą systematycznie wdrażane, co przełoży się na konsekwentny wzrost jakości oferowanych przez spółkę usług.

W badaniu uczestniczyło 200 losowo wybranych klientów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej, którzy oceniali kluczowe obszary prowadzonej przez firmę działalności na tle konkurencji. Ankiety zrealizowano za pomocą poczty elektronicznej w czwartym kwartale 2010.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników badania. Wynika z nich, że nasi klienci są zadowoleni ze współpracy oraz postrzegają nas jako sprawdzonego i odpowiedzialnego partnera biznesowego. Szczególnie nas cieszy, że ankietowani zwracali uwagę na stabilność spółki i jej ugruntowaną pozycję na rynku nie tylko polskim, ale także europejskim. Z badań wyciągamy wnioski odnośnie obszarów, które wymagają dopracowania. W tym zakresie klienci wskazywali problemy z kontaktem telefonicznym i logistyką, co może wiązać się ze zmianą siedziby naszej spółki w sierpniu tego roku. Już rozpoczęliśmy intensywne prace nad poprawą tych obszarów. Nowy zakład da nam zdecydowanie lepsze możliwości i jestem przekonany, że wyniki kolejnej edycji badania to potwierdzą” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

Centrum Klima szczególne sukcesy osiąga w zakresie innowacyjności produktów. W grudniu 2010 roku spółka została uhonorowana tytułem Innowacji Roku 2010 w kategorii nowoczesna firma w III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Ideą projektu organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze nowatorskim i rozwojowym. Innowacyjność i znakomita jakość produktów Centrum Klima została doceniona, także przez Instytutu Techniki Budowlanej, który wydał certyfikat dla przewodu elastycznego MOizo.

Spółka już dwukrotnie znalazła się wśród „Diamentów Forbesa”. Zestawienie prezentuje prestiżowe grono firm, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Ranking przygotowała redakcja miesięcznika Forbes we współpracy z wywiadownią gospodarczą Dun & Bradstreet.

Centrum Klima konsekwentnie rozwija działalność eksportową – pozwala to na dywersyfikację i uniezależnienie się od wahań koniunktury na polskim rynku. Spółka prowadzi intensywne działania eksportowe dynamicznie zwiększając przychody i zyski z tego rodzaju działalności. Sprzedaż eksportowa Centrum Klima w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku zwiększyła się o 39%, do poziomu 27% przychodów. W analogiczny kresie roku 2009 eksport stanowił 23% przychodów Centrum Klima. Zgodnie z przyjętą strategią, docelowy udział eksportu w przychodach Centrum Klima powinien sięgnąć 45%. Będzie to możliwe dzięki dalszemu rozszerzaniu oferty produktowej, rozbudowie parku maszynowego oraz ekspansji na kolejne rynki. Od początku 2010 roku spółka pozyskała już 55 nowych klientów zagranicznych: rozszerzono działalność o rynki Austrii, Chorwacji, Wysp Owczych, Maroka, Szwajcarii i Turcji. Centrum Klima nawiązała także współpracę z nowymi kontrahentami ze Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Bułgarii, Holandii, Rumunii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Finlandii, Danii czy też Portugalii.

W roku 2009 Centrum Klima osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 71,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 6,7 mln zł, co pozwoliło uzyskać marżę netto na poziomie 9,4%.