Nowy Dyrektor Zarządzający Loyalty Partner Polska

Do kadry zarządzającej Loyalty Partner Polska, operatora multipartnerskiego Programu Bonusowego PAYBACK, dołączył Damian Zapłata, który objął funkcję Dyrektora Zarządzającego.

Od początku stycznia 2011 Damian Zapłata odpowiada za działalność firmy w Polsce. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Zarządzającego, pracował jako Partner w firmie doradztwa strategicznego McKinsey and Company. Posiada wszechstronne umiejętności zarządzania strategicznego w obszarze marketingu i sprzedaży w sektorze FMCG oraz usług finansowych. Specjalizuje się w zarządzaniu kanałami dystrybucji oraz w zagadnieniach z zakresu CRM. Doświadczenie zawodowe zdobywał na szeregu rynków w Europie i na świecie. Tytuł Magistra Zarządzania uzyskał na Europa Universitaet Viadrina w Niemczech. Dodatkowo ukończył studia MBA na uczelni INSEAD we Francji i Singapurze. W Loyalty Partner Polska przejął obowiązki Sylwii Pyśkiewicz, która będzie pełniła funkcje doradcze.

„2011 to rok nowych wyzwań i możliwości dla firmy Loyalty Partner Polska. Planujemy dalszy dynamiczny rozwój naszej platformy w wielu nowych obszarach, poszerzenie sieci partnerów i utrzymanie szybkiego wzrostu liczby uczestników Programu PAYBACK. Chcemy wdrożyć nowe, innowacyjne narzędzia „smart shoppingu” oraz platformy mobilnej. Jestem przekonany, że podjęcie tych działań pozwoli nam na sukcesywne umacnianie naszej pozycji na rynku” – podkreśla Damian Zapłata.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu