Konsolidacja IT priorytetem europejskich CIO

Riverbed Technology, firma zajmująca się poprawą wydajności IT, ogłosiła wyniki badania przeprowadzonego wśród 300 dyrektorów IT reprezentujących różne gałęzie przemysłu w Europie. Badanie miało na celu zidentyfikowanie priorytetów CIO na najbliższe 12 miesięcy. Ankieta, przeprowadzona przez technologiczną firmę badawczą Vanson Bourne wykazała że ponad połowa dyrektorów IT postrzega konsolidację jako kluczową inicjatywę w najbliższej przyszłości. Ponieważ przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na konsolidację zapewniającą szybki dostęp do scentralizowanych aplikacji, staje się ona kluczową kwestią dla CIO.

Wyniki badania wykazały również, że 40 procent dyrektorów IT w przyszłym roku planuje połączyć wszystkie serwery. Ponadto, 44 procent respondentów przewiduje, że wydajność aplikacji w sieci rozległej (WAN) stanie się wyzwaniem w trakcie procesu konsolidacji infrastruktury IT.

Według Marka Lewisa, dyrektora ds. marketingu i współpracy w regionie EMEA w Riverbed, „większość średnich i dużych przedsiębiorstw ma rozproszone po całym kraju lub świecie siedziby, oddziały, centra przetwarzania danych oraz zespoły mobilnych pracowników. Chociaż dotychczasowa infrastruktura była tworzona w taki sposób by wspierać zdalnych pracowników, to jednak ten model okazał się zbyt kosztowny i skomplikowany dla większości firm. Wraz z konsolidacją IT zagwarantowanie szybkiego dostępu do scentralizowanej poczty e-mail oraz plików i aplikacji staje się kluczowe dla zachowania wydajności pracowników.”

Z wyników ankiety wynika również, że wg 40 procent CIO zaraz za konsolidacją infrastruktury IT, na liście priorytetów znajduje się wirtualizacja i cloud computing.

„Wraz ze wzrostem popularności aplikacji opartych o „chmurę”, wzrasta także ruch w sieci WAN. Dodatkowo zwiększenie dostępności i popularyzacja rozwiązań takich jak Exchange i SharePoint powoduje nasilenie tego problemu” – powiedział Lewis. „Ważne zatem by każda organizacja zauważyła, że do zapewnienia sukcesu migracji na chmurę, potrzebne będą technologie optymalizacji WAN, monitorujące i poprawiające wydajność tych aplikacji.”

Ponad 9200 firm na całym świecie, na wielu rynkach, polega na rozwiązaniach Riverbed, aby poznawać, optymalizować i konsolidować swoją infrastrukturę IT. Riverbed dostarcza sprzęt, oprogramowanie oraz zwirtualizowane rozwiązania, pomagające przezwyciężyć ograniczenia wydajności spowodowane odległością, rozproszoną siecią komputerową oraz narastającą ilością danych. Wirtualizacja, konsolidacja i cloud computing pozwalają znacznie zmniejszyć koszty i poprawić efektywność IT. Jednak w sytuacji, gdy użytkownicy coraz bardziej oddalają się od danych, spowolnienie aplikacji i transfery plików, mogą blokować te strategiczne przedsięwzięcia. Riverbed umożliwia pracownikom mobilnym i tym w odległych oddziałach uzyskanie takiej samej wydajności jak w sieci lokalnej, bez względu na to gdzie znajduje się prywatne centrum danych czy publiczna chmura. Riverbed cały czas kontynuuje rozwój w dziedzinie optymalizacji sieci WAN i zapewniania wglądu w wydajność aplikacji sieciowych. Wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania akcelerujące przechowywanie danych w chmurze oraz zapewniające dostęp do aplikacji i danych w publicznej chmurze.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu