Indeks Genworth pokazuje, że niestabilność finansowa konsumentów wzrosła w 2010 r. w skali globalnej

Indeks Genworth opisujący odczucia gospodarstw domowych pokazał, że czuły się one bardziej niestabilnie w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009, co wpisuje się w czteroletni trend wzrostu finansowej niepewności na świecie.

Indeks Niestabilności Finansowej Konsumentów (Consumer Financial Vulnerability Index) publikowany rokrocznie przez specjalistycznego ubezpieczyciela firmę Genworth Financial zbadał niestabilność finansową konsumentów w Polsce oraz innych krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Okazało się, że pomijając kilka szczególnych wyjątków, szala przechyliła się w kierunku relatywnej niestabilności konsumentów, nie zaś bezpieczeństwa.

Indeks Genworth opracowywany jest corocznie przez czołowych uczonych z Personal Finance Research Centre na University of Bristol. W swojej czwartej edycji badanie objęło prawie 14 000 gospodarstw domowych z 18 krajów – 14 z Europy (w tym Polski), 3 z Ameryki Północnej i z Australii.

Peter Barrett, vice prezes Europejskiego Oddziału Genworth Financial, skomentował: „Indeks jest finansowym zwierciadłem społeczeństwa i jest barometrem tego, jak gospodarstwa domowe radzą sobie finansowo. Dzięki corocznemu badaniu możemy obserwować, jak poziom niestabilności finansowej zmieniał się rok do roku. Struktura Indeksu zawiera dwa odrębne, ale przenikające się wymiary niestabilności finansowej: bieżące problemy gospodarstw domowych wynikające z nadmiernego zadłużenia oraz oczekiwania dotyczące ich własnej kondycji finansowej w przyszłości”.

Nadmierne zadłużenie rzutuje nie tylko na obawy o zdolność gospodarstw domowych do spłaty niezabezpieczonych pożyczek i hipotek. Jest także związane z brakiem zdolności do niezakłóconego kontynuowania podstawowych płatności przez gospodarstwa domowe, takich jak opłaty za media, podatki, czynsz, z prostego powodu: wydatki te przewyższają dochód. Nadmiernie zadłużone gospodarstwo domowe to takie, które nie może spłacić jednego lub więcej spośród tych zobowiązań z bieżących przychodów i nie ma dostępu do zrównoważonej pożyczki czy własnych oszczędności, aby je uregulować.

Marat Nevretdinov, dyrektor zarządzający Genworth Financial w Polsce, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach, dodał: „Wynik Polski plasuje ją na 3. miejscu wśród najbardziej niestabilnych państw. Gorsi są tylko Grecja oraz Portugalia, które zajęły odpowiednio miejsca 1. i 2. Indeks ukazuje jak na dłoni rzeczywiste trudności, z którymi ludzie zmagają się na co dzień oraz ich obawy o własną przyszłość. Poprzez opracowywanie Indeksu chcemy zwiększyć świadomość tego problemu, a jako firma pomóc większej ilości gospodarstw domowych osiągnąć bezpieczeństwo finansowe”.

Kluczowe wnioski z Indeksu Genworth obrazującego niestabilność finansową konsumentów

w 2010 r.:

  • Wynik Polski na poziomie 65 punktów w 2010 r. odzwierciedla nieznaczny wzrost o 5 punktów w porównaniu z rokiem 2009.
  • Badanie gospodarstw domowych w Polsce pokazało, że jedynie 2% z nich odczuwa bezpieczeństwo finansowe, a 36% wskazuje finansową niestabilność; oznacza to wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu z 2008 r. (27%), gdy Polska po raz pierwszy została objęta badaniem; a następnie spadek z 46% odnotowanych w 2009 r.
  • Pogorszyła się pozycja Grecji, która stała się państwem o największej niestabilności finansowej spośród wszystkich 18 krajów objętych badaniem w 2010 r., z wysokim indeksem względnej niestabilności na poziomie 76 punktów1.
  • W Portugalii nastąpiło pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych w skali porównywalnej do Grecji; w Hiszpanii natomiast nie doszło do zmiany wartości Indeksu Genworth.
  • Nastąpiła poprawa w Irlandii, zarówno w ujęciu realnym (spadek indeksu o 27 punktów), jak i w porównaniu do innych krajów (poprawa o 5 miejsc).
  • Wielka Brytania odnotowuje wzrost niestabilności finansowej po poprawie w 2009 r.
  • Kanada, po raz pierwszy objęta badaniem, dołączyła do krajów nordyckich notując wynik Indeksu poniżej zera, wskazując na względne bezpieczeństwo finansowe.
  • Meksyk, USA i Kanada wypadły lepiej niż większość krajów europejskich przede wszystkim ze względu na większy optymizm panujący w tych krajach Ameryki Północnej.

Od stanowiącej punkt odniesienia edycji z 2007 r. w Europie znacznie wzmogło się doświadczanie problemów finansowych. Towarzyszy mu podwojenie się wskaźnika pesymizmu dotyczącego własnej przyszłości finansowej wśród osób prowadzących gospodarstwa domowe. W 2010 r. odnotowany został zarówno wzrost ilości niestabilnych gospodarstw, jak i spadek ilości gospodarstw bezpiecznych w porównaniu z 2007 r., co wyjaśnia znaczące zmiany Indeksu w ciągu tych czterech lat. Patrząc w przyszłość, można oczekiwać, że względna niestabilność finansowa utrzyma się na dość wysokim poziomie w 2011 r.

Raport Indeks Genworth dostępny jest w języku polskim na stronie:

http://www.genworth.pl/content/genworth/pl/pl/about_us/research/genworth_index.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu