Rusza badanie Barometr Project Management

Rusza pierwsze w Polsce, ogólnopolskie badanie dotyczące zarządzania projektami w branży marketingowej i reklamowej – Barometr Project Management (www.barometrpm.pl). Celem projektu realizowanego m.in. pod patronatem IAA i Fundacji Komunikacja 2.0 jest zbadanie jak polskie agencje marketingowe radzą sobie z zarządzaniem projektami.

Badanie ma dać odpowiedzi na pytania o metody, które stosują polskie agencje prowadząc projekty. Ma też wskazać problemy, które najczęściej napotykają ich managerowie. Organizatorzy badania Barometr Project Management zapraszają do udziału w nim wszystkie firmy zajmujące projektami marketingowymi, reklamowymi oraz PR. Ankietę Barometru można wypełnić w Internecie, pod adresem www.barometrpm.pl.

„Z naszych obserwacji wynika, że zarządzanie projektami nie jest, niestety, mocną stroną większości agencji” – wyjaśnia Marek Roj, koordynator badania z ramienia EasyProject – „Badanie ma pokazać rzeczywistą sytuację i pomóc zidentyfikować najważniejsze problemy.”

Inicjatorami projektu są twórcy Easy Project – oprogramowania do kompleksowego zarządzania projektami. Partnerem merytorycznym badania jest Fundacja Komunikacja 2.0. Badanie Barometr Project Management objęły patronatem IAA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy) oraz serwisy Wirtualnemedia.pl, Mediarun.pl i Marketingowiec.pl. Projekt zakończy publikacja raportu analizującego zagadnienia związane z metodyką realizacji projektów marketingowych przez polskie agencje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu