Pierwszy polski oddział Dale Carnegie Training oficjalnie otwarty

Konferencja inaugurująca działalność Dale Carnegie Training w Polsce zgromadziła około 100 przedstawicieli departamentów dedykowanych zarządzaniu kapitałem ludzkim firm z całego kraju. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń i inspiracji biznesowych w obszarze skutecznego wspierania rozwoju pracowników. Prezesem Dale Carnegie w Polsce jest Grażyna Młynarczyk.

„Misją Dale Carnegie Training jest budowanie przewagi konkurencyjnej naszych partnerów biznesowych. Celowo nie używam słowa ,klient’. Nie jesteśmy zwykłą firmą świadczącą usługi szkoleniowe. Jesteśmy doradcami, którzy pomagają wydobywać z ludzi ich naturalny potencjał i przekuwać go na sukces organizacji, w której pracują. Dzisiejsza konferencja jest najlepszym przykładem tego, jak działamy. Dzielimy się naszym doświadczeniem, inspirujemy do rozwoju. Menedżerowie stoją przed trudnym zadaniem – budowanie i utrzymywanie zaangażowania pracowników to krytyczna umiejętność. Dlatego tematem przewodnim dzisiejszego spotkania była rola lidera i związane z nią wyzwania w skutecznym wspieraniu rozwoju podwładnych.” – powiedziała Grażyna Młynarczyk.

Oficjalna inauguracja działalności firmy odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton. Spotkanie miało charakter konferencji. Podczas panelu eksperckiego prezentacje na temat przywództwa, angażowania pracowników i zarządzania ludźmi w okresie zmian przedstawili Peter V. Handal, CEO firmy Dale Carnegie Training, Grażyna Młynarczyk oraz Renata Hayder, Senior Partner Ernst&Young.

 „Ta konferencja to doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Nowoczesne, mądre organizacje zdają sobie sprawę z tego, że edukowanie klientów to ważna inicjatywa. Nie tylko buduje pozytywny wizerunek firmy, ale przede wszystkim świadczy o nastawieniu na realne wspieranie rozwoju branży personalnej.” – skomentowała Renata Hayder.

Punktem wyjścia metodologii Dale Carnegie Training jest zawsze zrozumienie potrzeb i wyzwań biznesowych klientów. Następny krok to zidentyfikowanie w kompetencjach i umiejętnościach pracowników braków, które mogą uniemożliwić osiąganie celów strategicznych. Na tej podstawie budowane są rozwiązania i programy szkoleniowe. Poza programami dostosowanymi do potrzeb konkretnej organizacji, prowadzone są również szkolenia otwarte. Są to m.in.: Efektywna Komunikacja i Stosunki Międzyludzkie, Przywództwo dla Menedżerów, Skuteczne Prezentacje oraz Lepsza Sprzedaż.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu