HP BladeSystem Matrix podstawą usług cloud computing świadczonych przez firmę ATM SI

HP poinformował o wdrożeniu platformy HP BladeSystem Matrix w firmie ATM Systemy Informatyczne S.A. Wykorzystanie platformy HP BladeSystem Matrix umożliwi firmie ATM świadczenie usług przetwarzania w chmurze dla swoich Klientów sektora finansowego, publicznego oraz z branży reklamowej i handlowo-usługowej.

Usługi Cloud – nowe korzyści dla klientów ATM

Firma ATM SI zajmuje się szeroko rozumianą integracją systemów teleinformatycznych oraz ekspertyzą w dziedzinie projektowania infrastruktury Data Center. Dzięki nowej platformie Klienci ATM SI będą mieli dostęp do szeregu usług świadczonych w modelu chmury z zapewnieniem oczekiwanej niezawodności, dostępności, ciągłości, wydajności oraz bezpieczeństwa usług, z uwzględnieniem stosownych regulacji branżowych.

Nowa usługa udostępnia Klientom niezbędne im zasoby – moc obliczeniową, pojemność dyskową, infrastrukturę sieciową oraz telekomunikacyjną. Ponadto ATM SI oferuje usługi skoncentrowane na zarządzaniu infrastrukturą Klienta (managed services) oraz wsparcie techniczne. W ramach nowej oferty ATM SI udostępni wkrótce w modelu SaaS autorskie rozwiązanie ATMEUS wspierające budowę i zarządzanie Planami Ciągłości Działania.

– Platforma HP BladeSystem Matrix, w oparciu o którą ATM świadczy usługi „Cloud Services”, zapewnia dużą skalowalność udostępnianej infrastruktury. Wszystkie zasoby są monitorowane w trybie 24/7/365, co pozwala określić faktyczny poziom ich wykorzystania przez danego odbiorcę. Klient ma też możliwość takiego doboru poszczególnych elementów infrastruktury, który zapewni spełnienie jego wymagań w zakresie wydajności systemu. – powiedział Tomasz Dziubiński Wiceprezes ATM SI. – Ponadto, w warunkach dynamicznych zmian zachodzących na rynku każdy klient ma możliwość szybkiego zmniejszenia lub rozbudowy zasobów, które wykorzystuje.

Usługa „Cloud Services” umożliwia zarówno efektywną i elastyczną rozbudowę już istniejących obszarów biznesowych Klienta, jak i wykreowanie nowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów związanych z ich utrzymaniem w długoterminowej perspektywie.

HP BladeSystem Matrix – zalety infrastruktury konwergentej

Wdrożona platforma HP BladeSystem Matrix jest zintegrowanym rozwiązaniem obejmującym sprzęt, oprogramowanie i usługi. Pracuje w oparciu o sprawdzone technologie HP BladeSystem, Virtual Connect, serwery ProLiant blade oraz  pamięć masową – Fibre Channel SAN. Całością zarządza zintegrowane środowisko operacyjne Matrix Operating Environment, czyniąc z systemu zespół uniwersalnych, dynamicznie optymalizowanych  zasobów. Rozwiązanie jest dostarczane przez jednego dostawcę jako jeden spójny, zintegrowany i sprawdzony na etapie produkcji system.

– HP BladeSystem Matrix to obecnie najlepsza platforma do wszystkich zastosowań gdzie w grę wchodzi automatyzacja procesów przygotowywania i dostarczania dynamicznych usług w modelu Infrastructure as a Service. Dokonany wybór platformy HP BladeSystem Matrix pozwoli firmie ATM SI skupić się na efektywnym tworzeniu i dostarczaniu wysokiej jakości nowoczesnych usług cloud — powiedział Paweł Czajkowski, Prezes HP Polska.

Cloud computing jako odpowiedź na oczekiwania klienta

Klienci firmy ATM SI korzystają z usług w modelu Cloud w obszarze aplikacji web-owych współdzielonych w sieci przy wdrażaniu nowych kanałów sprzedaży oraz przy rozszerzaniu swojej działalności o kolejne aplikacje.

– Obecnie z usług przetwarzania „w chmurze” korzysta nie więcej niż 5% polskich firm. Największą grupą potencjalnych użytkowników tych usług są małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora finansowego, publicznego oraz z branży reklamowej i handlowo-usługowej. Czynniki ekonomiczne są podstawą rozwoju cloud computing. Klienci chcą płacić za to, co faktycznie wykorzystują, a w chmurze koszty związane z utrzymaniem infrastruktury są po stronie usługodawcy – powiedział Tomasz Kadlewicz, Dyrektor Działu Systemów i Outsourcingu ATM SI.

Cloud pozwala również na składowanie i przechowywanie danych oraz umieszczanie ich tam, gdzie odbywa się bezpośrednia dystrybucja treści w Internecie. Zastosowanie modelu Cloud widoczne jest także w obszarze aplikacji biznesowych, jak również wirtualizacji desktopów ze względu na mniejszy koszt użytkowania. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala też na obsługę nowych modeli pracy, takich jak praca zdalna, domowa czy mobilna. Przetwarzanie „w chmurze” odnajduje również zastosowanie w rozwoju i testowaniu własnych aplikacji Klienta w jednorodnym i zintegrowanym środowisku w trakcie trwania całego projektu oraz wdrażanie w krótkim terminie nowych usług wymagających profesjonalnej infrastruktury IT.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu