Fortuna Entertainment Group powołała zespół ds. loterii

Fortuna Entertainment Group – wiodący w Europie Środkowej i Wschodniej operator zakładów wzajemnych, działający w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech – konsekwentnie realizuje główny cel oferty publicznej akcji: uruchomienie loterii w Czechach. Spółka powołała zespół specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenie projektu, pod kierownictwem Martina Illnera. Uruchomienie loterii planowane jest w połowie 2011 roku.

W odróżnieniu od Polski – gdzie jedynym dostawcą loterii jest spółka Skarbu Państwa, Totalizator Sportowy – na rynku czeskim nie obowiązuje monopol państwowy w zakresie organizowania loterii. W sektorze dominuje natomiast jedna firma, należąca do organizacji sportowych.

Uruchomienie loterii liczbowych w Czechach jest kluczowym elementem strategii rozwoju Fortuna Entertainment Group. W lipcu 2010 roku czeski oddział Grupy uzyskał licencję na organizację loterii. W październiku 2010 roku Fortuna zawarła porozumienie z Intralot Holdings International, dotyczące dostawy zintegrowanej infrastruktury i terminali do organizacji gier i loterii.

Środki na realizację projektu – o łącznej kwocie 8,6 mln euro – spółka pozyskała dzięki zakończonej sukcesem ofercie publicznej akcji na rynkach w Warszawie, Pradze i na Słowacji. Fortuna debiutowała na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze w październiku 2010 roku.

Dyrektor generalny projektu loterii, Martin Illner, posiada bogate doświadczenie zawodowe m.in. w sektorze FMCG i IT. Przed rozpoczęciem współpracy z Fortuna Entertainment Group, przez cztery lata był dyrektorem generalnym Oracle na Czechy i Europę Środkową. Wcześniej – jako Strategy Consultant w firmach doradczych McKinsey oraz Bain z Genewy – z sukcesem wdrażał nowe projekty biznesowe. Martin Illner ukończył prestiżowe uczelnie w USA i we Francji. Jest absolwentem słynnej Akademii Wojskowej West Point.

„Projekt Fortuny daje unikalną szansę na zmianę układu sił na zmonopolizowanym rynku loterii liczbowych w Czechach. Naszą ambicją jest zmiana wizerunku loterii liczbowych, co pozwoli na dotarcie do nowych klientów” – mówi Martin Illner.

Stanowisko dyrektora marketingu projektu objęła Lenka Janouchová, która będzie odpowiedzialna za kampanię wprowadzającą loterię Fortuny na rynek. Bogate doświadczenie w zakresie marketingu w branżach FMCG i bankowości zgromadziła pracując m.in. dla British American Tobacco oraz HSBC i Citibank.

„Rynek loterii w Czechach ma duży potencjał rozwoju. Za pomocą nowoczesnej oferty oraz kompleksowej komunikacji marektingowej chcemy dotrzeć w szczególności do młodszych uczestników loterii“ – dodaje Lenka Janouchová.

Za badania rynku i analizę marketingową w projekcie loterii odpowiadać będzie Tomáš Motl – ekspert w zakresie tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych w różnych sektorach, w tym FMCG. Wieloletnie doświadczenie zdobywał pracując m.in. dla Philip Morris oraz Citibank a.s. Tomáš Motl jest absolwentem Douglas College w Kanadzie oraz Uniwersytetu w Georgia w Stanach Zjednoczonych.

Do zespołu wdrażającego loterię w Czechach wszedł również Ladislav Lála, menedżer ds. operacyjnych i IT. Jest odpowiedzialny za wszelkie aspekty techniczne projektu. Był odpowiedzialny za zawarcie umowy z dostawcą terminali dla loterii – firmą Intralot. W dotychczasowej karierze specjalizował się w technologiach informacyjnych dla sektora bankowego, pracując m.in. dla ČSOB, GE Money Bank oraz Poštovní banka.

Do końca roku przy projekcie loterii zatrudnionych będzie nawet do 100 osób.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu