Firma Trane dodaje napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) do modeli serii TR200

Tagi:

Coraz częściej, osoby zarządzające obiektami poszukują sposobów optymalizacji wydajności energetycznej i operacyjnej budynków. Trane, jako jedna z firm należących do Ingersoll Rand oraz wiodący na globalnym rynku dostawca rozwiązań i systemów komfortu wychodzi na przeciw tym wymaganiom, prezentując napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) do modeli serii TR200.

Wysokiej jakości, regulowany napęd zmiennej prędkości przeznaczony specjalnie do systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), oferuje szybki zwrot inwestycji z wydłużonym czasem eksploatacji silnika i spodziewanymi oszczędnościami energii rzędu 50 procent.

Oferowany w zakresach mocy od 1.1 do 450kW, napęd VFD serii TR200 może być wykorzystywany do sterowania wymiennikami ciepła, systemami wody lodowej, wieżami chłodniczymi i wentylatorami wyciągowymi. Napęd ten gwarantuje precyzyjną kontrolę przepływu w systemie HVAC i podnosi wydajność oraz parametry działania systemu.

Technologia VFD redukuje zużycie energii poprzez optymalne dopasowanie prędkości silnika do rzeczywistych potrzeb. Systemy HVAC wyposażone w napędy VFD serii TR200, przy pełnym obciążeniu, potrafią osiągnąć wydajność rzędu 98 procent lub powyżej. Jeżeli prędkość wykracza poza ustalone wartości, napęd automatycznie przechodzi w tryb uśpienia i zatrzymuje się. Dla zmaksymalizowania oszczędności energetycznych, automatyczna optymalizacja wykorzystania energii opiera się na stałym monitorowaniu prędkości silnika i obciążenia.

“Zarówno w sytuacji zapewniania komfortu wewnątrz budynków, jak i w środowiskach przemysłowych, wiele silników systemów HVAC pracuje stale na pełnych obrotach Optymalnie dopasowując prędkości silnika do potrzeb, VFD prowadzi do znacznego zredukowania kosztów inwestycyjnych i operacyjnych,” zauważył Michel Van Roozendaal, wice-prezes ds. układów sterowania, kontraktów i usług Trane w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Afryce. “Zredukowanie prędkości silnika o 20 procent może przynieść firmie do 50 procent oszczędności zużycia energii.”

Napęd przyczynia się do obniżenia kosztów konserwacji systemów, gdyż jest w pełni przystosowany do optymalizacji działania urządzeń HVAC. Napędy VFD do modeli serii TR200 oferują zintegrowane funkcje bezpieczeństwa pompy i wentylatora, jak również funkcję soft start/stop, która zmniejsza zużycie złączek, pasków i silnika. Automatyczna adaptacja silnika zapewnia jego optymalny moment obrotowy.

Napędy Trane serii TR200 są przystosowane do bezpiecznego działania w temperaturach do 45°C. W przypadku podwyższonej temperatury otoczenia, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa obejmują przełączenie na sterowanie ręcznie w trybie pożarowym oraz automatyczne obniżanie wartości znamionowych.

Napęd VFD serii TR200 jest łatwy w montażu zarówno w nowych jak i zmodernizowanych instalacjach. Mieszcząc się w obudowie IP55/IP54, oferuje najmniejszy obecnie rozmiar obudowy IP55 na rynku. Obsługuje także otwarte protokoły standardowe, takie jak BACnet i LonTalk, służące bezproblemowej integracji ze wszystkimi systemami automatyzacji budynków.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu