Visa Europe i Monitise nawiązują partnerstwo na rzecz rozwoju płatności mobilnych

Organizacja Visa Europe zawarła umowę o współpracy ze spółką Monitise, mającą na celu rozwój usług płatności mobilnych i ich świadczenie na rzecz banków członkowskich Visa Europe i instytucji finansowych w całej Europie.

Wykorzystując europejską międzybankową platformę przetwarzania danych transakcji – utworzoną przez organizację Visa w efekcie sześciu lat prac oraz inwestycji w wysokości 0,5 mld euro – porozumienie zawarte przez obydwie organizacje przyśpieszy rozwój i upowszechnienie płatności mobilnych i związanych z nimi usług.

W ramach partnerstwa, zawartego na prawach wyłączności, Visa Europe uzyskuje od firmy Monitise licencję na wiodącą światową technologię mobilną. Monitise, stając się ośrodkiem rozwojowym dla Visa Europe, umożliwi bankom członkowskim Visa szybkie wkroczenie na europejski rynek płatności mobilnych. Początkiem tego procesu stanie się rozwój platformy Visa Europe dla zbliżeniowych płatności komórkowych, powiadomień o transakcjach oraz płatności Person-to-Person, jak również usług zarządzania rachunkiem, aplikacji związanych z programami lojalnościowymi oraz mobilnych transakcji internetowych.

Peter Ayliffe, prezes Visa Europe, powiedział: „Organizacja Visa stworzyła nie mającą sobie równych w Europie usługę międzybankowego przetwarzania danych transakcji. Obecne porozumienie umożliwi nam świadczenie usług mobilnych na niewyobrażalną do niedawna skalę i o niespotykanej efektywności przetwarzania danych. W rezultacie banki członkowskie Visa Europe będą mogły oferować usługi płatności mobilnych bezpośrednio swoim klientom – konsumentom i detalistom”.

Alastair Lukies, prezes Monitise, powiedział: „Zawarta umowa stanowi poważny krok naprzód w stosunkach firmy Monitise z organizacją Visa Europe. Klienci korzystający z usług bankowości mobilnej i dokonujący płatności mobilnych z wykorzystaniem smartfonów sprawdzają stan swoich rachunków średnio 16 do 18 razy w miesiącu, czyli trzy razy częściej niż klienci bankowości internetowej. Czujemy się zaszczyceni partnerstwem z Visa Europe na zasadzie wyłączności, które przyniesie konsumentom korzyści z rosnącej liczby innowacyjnych rozwiązań w zakresie płatności mobilnych”.

źródło/autor: Message House

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu