UE wspiera rozwój branży turystycznej i sektora czasu wolnego

Już w marcu rusza dofinansowana z UE edycja programu Diploma in Hospitality and Tourism Marketing na licencji brytyjskiego The Chartered Institute of Marketing, realizowana przez firmę szkoleniową questus. Uruchamiany w Krakowie program adresowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, działających w sektorze turystyki i tzw. czasu wolnego. Organizatorzy przewidują, że w programie weźmie udział blisko 40 osób w dwóch grupach szkoleniowych. Nabór wciąż trwa, a ciekawa tematyka szkolenia nie jest jego jedyną atrakcją – dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej uczestnicy programu płacą jedynie niewiele ponad 10 procent wartości rynkowej tego prestiżowego kursu.

Diploma in Hospitality and Tourism Marketing to program skierowany do osób prowadzących, bądź pracujących w firmach sektora turystycznego i tzw. czasu wolnego, jak hotele, biura podróży, studia fitness, salony SPA, restauracje, kina, czy centra rozrywki. Program daje uczestnikom szansę zrozumienia i zastosowania różnych metod i narzędzi badania nabywców, prowadzenia działań promocyjnych, budowy relacji z klientami, oceny efektywności prowadzonych działań, poszukiwania innowacyjnych możliwości rozwoju i zarządzania biznesem, a w rezultacie,  podniesienia konkurencyjności firm sektora turystyki i czasu wolnego na rynku globalnym.

Program realizowany jest zgodnie z europejskim standardami, co gwarantuje uznawalność i rozpoznawalność zdobytego certyfikatu w krajach Unii Europejskiej. Jedną z mocnych stron programu są doświadczeni trenerzy firmy questus, którzy od ponad 11 lat związani są z certyfikowanymi programami CIM. Kolejną zaletą jest interdyscyplinarność programu oraz interaktywna forma zajęć, gdzie forma wykładowa pojawia się jedynie jako wprowadzenie do tematyki, natomiast realizacja programu przebiega z wykorzystaniem case studies, dyskusji grupowych, czy pracy w zespole. Program wypełnia lukę na rynku pomiędzy znajomością specyfiki branży turystycznej i sektora czasu wolnego, a wiedzą w zakresie biznesu, zarządzania i marketingu. Nie tylko pogłębia on wiedzę na temat nowoczesnych metod i narzędzi poprawy sprawności działania firm tego sektora, ale również wzmacnia świadomość biznesową uczestników w zakresie możliwości rozwoju ich firm we wskazanych obszarach.

źródło/autor: Questus

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu