Raport z wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. po IV kwartale 2010 r.

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zaprezentowała raport wyników osiągniętych w IV kwartale 2010 roku. Spółka, w omawianym okresie, osiągnęła rezultaty potwierdzające status jednego z liderów rynku nieruchomości w Polsce. Niesprzyjające warunki gospodarcze w naszym kraju w IV kwartale 2010 roku, w dalszym ciągu wpływały negatywnie na rynek nieruchomości.

Utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych oraz rosnąca podaż nieruchomości nie sprzyjały rozwojowi rynku. Mimo to PÓŁNOC Nieruchomości S.A. odniosła znaczące sukcesy na wszystkich polach działalności.

W samym IV kwartale 2010r. Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 972,3 tys. PLN i były wyższe od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2009 o 128%. W całym 2010 roku, przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 4.813,7 tys. PLN, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 45,5% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku.

Podsumowując wyniki Spółki, zauważyć należy, że kluczowe znaczenie w strukturze przychodów, zarówno w IV kwartale jak i w całym 2010 roku, miała działalność inwestycyjna, polegająca na zakupie nieruchomości w celu ich dalszej sprzedaży. Warto podkreślić, że całym 2010 roku przychód z tego tytułu wyniósł 3 371 tys. PLN i był wyższy od przychodu w 2009 roku o 49 %. Natomiast tylko w IV kwartale 2010 Spółka uzyskała przychód z działalności inwestycyjnej w wysokości 643 tys. PLN.

Godnym podkreślenia sukcesem Spółki w 2010 roku, jest dynamiczny rozwój sieci franchisingowej PÓŁNOC Nieruchomości. Obecnie sieć liczy 33 placówki i należy do jednego z najszybciej i najprężniej rozwijających się systemów sieciowych biur nieruchomości w kraju.

Spółka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nowych partnerów. Od czerwca 2010 roku obowiązuje promocja polegają na zwolnieniu przystępujących do sieci franczyzobiorców z części opłat franczyzowych w okresie pierwszego półrocza ich działalności w ramach sieci. Tylko w IV kwartale 2010 roku z tej oferty skorzystało 7 nowych franczyzobiorców.

„W związku z odnotowanym wzrostem liczby placówek, który stanowi potwierdzenie efektywności przyjętej strategii rozwoju sieci franchisingowej, Spółka podnosi prognozy wielkości sieci na koniec 2011r. z 40 do 45 i z 50 do 65 placówek na koniec 2012 roku. Doskonałe wyniki aktualnie obowiązującej promocji skłoniły Zarząd Spółki do przedłużenia okresu jej obowiązywania o kilka miesięcy” – mówi Prezes Zarządu PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Piotr Sumara.

Dynamiczny rozwój sieci franchisingowej przełożył się na wzrost wartość nieruchomości przy obrocie których uczestniczyły placówki sieci POŁNOC Nieruchomości. W samym IV kwartale 2010 wyniosła ona 30 879 tys. PLN i była wyższa od analogicznej wartości uzyskanej w 2009 o 36%, natomiast w całym 2010 roku uzyskała imponującą wartość 118.494 tys PLN.

„Jesteśmy na dobrej drodze, a zaplanowane i konsekwentnie realizowane działania pozwolą nam na dalszy rozwój i umocnienie pozycji rynkowej Spółki w 2011 roku co przełoży się na dalszy wzrost kapitalizacji Grupy” – dodaje Prezes Sumara.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu