QlikTech wśród liderów w zestawieniu platform BI w Magic Quadrant w 2011 r.

QlikTech, (NASDAQ: QLIK) lider rozwiązań Business Discovery – systemów Business Intelligence dających pełnię kontroli nad analizą danych użytkownikom biznesowym, ogłosił że znajduje się wśród liderów w raporcie Business Intelligence Platform Magic Quadrant 2011.

QlikTech zapewnił sobie wysoką pozycję wśród liderów dzięki kompletności wizji oraz zdolności do osiągania założonych celów biznesowych. Raport Magic Quadrants firmy analitycznej Gartner przedstawia widok przekrojowy tego, jak dostawcy działają w swoim segmencie rynku, aby pomóc użytkownikom końcowym w podjęciu najlepszej decyzji przy wyborze partnera lub dostawcy usług lub produktów.

„Wierzymy, że pozycja lidera w raporcie Business Intelligence Platform Magic Quadrant firmy Gartner jest potwierdzeniem, że pionierskie, skierowane na użytkowników podejście do narzędzi BI, które nazywamy Business Discovery, rzeczywiście działa” mówi Lars Björk, dyrektor naczelny QlikTech. „Wydaje nam się, że pozycja lidera jest konsekwencją całkiem innego podejścia do rozwiązań Business Intelligence: wierzymy, że wiedza pochodząca z danych powinna docierać do każdej osoby w firmie, a nie tylko do kilku wybranych. Teraz firmy mogą działać znacznie sprawniej dzięki możliwości szybkiego wydobywania informacji z istniejących już systemów. To ekscytujące móc obserwować z pierwszej linii trend zmiany podejścia do oprogramowania, który, jak wierzymy, zapewnił nam bezpieczną pozycję lidera.”

Rozwiązanie Business Discovery firmy QlikTech wypełnia przestrzeń pomiędzy tradycyjnymi rozwiązaniami business intelligence (BI) a lokalnymi aplikacjami biurowymi. Platforma Business Discovery, jaką jest QlikView pozwala na przeprowadzanie intuicyjnych analiz i może być wdrożona w zaledwie kilka dni lub tygodni, a nie miesięcy lub lat. Technologia wyszukiwania asocjacyjnego in-memory dostępna w QlikView pozwala użytkownikom na łatwe przeszukiwanie informacji w stylu znanym z przeglądarki Google, a nie przez wpisywanie już predefiniowanych ścieżek zapytań. QlikView Business Discovery działa z dostępnymi na rynku aplikacjami BI oraz dodaje nowe możliwości: podgląd dla wszystkich, błyskawiczne analizy, mobilność, łatwość tworzenia własnych dodatków, możliwość integracji innych serwisów i usług oraz usługi społecznościowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu