Polscy przedsiębiorcy wybierają pracę w chmurach

Polscy przedsiębiorcy coraz śmielej i skuteczniej wykorzystują w swoich działaniach wirtualne środowisko pracy i zaawansowane technologie dostarczane w łatwy sposób w formie usług online.

Rozwiązania w chmurze obliczeniowej są odpowiedzią na potrzeby małych firm z sektora MSP, które od tej pory mogą czerpać korzyści ze wsparcia narzędzi zarezerwowanych do niedawna dla większych klientów z rozbudowaną infrastrukturą IT, przy jednocześnie niskich kosztach operacyjnych. Oznacza to zdecydowaną poprawę wydajności ich pracy, możliwości optymalizacji kosztów, a także prowadzenia biznesu bez względu na miejsce, w którym akurat przebywają.

Dzięki technologiom informatyczno-komunikacyjnym do przeszłości przechodzą biura w ich klasycznym ujęciu – z pracownikami siedzącymi przy swoich biurkach w hałasie ciągle dzwoniących telefonów. Rozwój usług informatycznych sprawił, że stale podnoszony jest komfort środowiska pracy, jak również efektywność pracowników, którzy lepiej zarządzają swoim czasem. Wszystko to sprawia, że firmy mogą lepiej wykorzystywać potencjał pracowników w celu realizacji swoich celów biznesowych.

„Przedsiębiorczość jest kluczem do rozwoju społeczeństw,” – powiedziała Ilona Tomaszewska, odpowiedzialna za kontakty polskiego oddziału firmy Microsoft z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). – „Ważne zatem jest, aby przedsiębiorcom zapewnić dostęp do takich narzędzi, które wesprą ich w prowadzeniu tego biznesu i jednocześnie pozwolą im w pełni koncentrować się na własnych celach biznesowych. Takimi właśnie narzędziami są usługi w chmurze obliczeniowej, które usprawniają obieg dokumentów w firmie, pracę grupową oraz kontakty z klientami, a jednocześnie nie wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów inwestycji, żmudnego i czasochłonnego wdrożenia i utrzymania infrastruktury, ponieważ są dostępne online, a klient ponosi koszty jedynie za to, co faktycznie użytkuje.”

Polskie MSP coraz śmielej korzystają z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim technologie dostępne w formie usług pozwalają szybciej reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe, czyli być bardziej elastycznym.

Po drugie, stanowią one dla firm, szczególnie tych z sektora MSP, olbrzymie wsparcie efektywności prowadzonego biznesu, przy jednoczesnej dostępności kosztowej. Są alternatywą dla kosztownych projektów budowy i utrzymywania własnej infrastruktury informatycznej, dzięki której środki finansowe mogą zostać przeniesione na inne cele.

„Do wdrożenia usług online w naszej firmie przekonała nas analiza, jaką wykonał dla nas nasz partner, Fild.Net, z którym od dawna współpracujemy w zakresie dostarczania i obsługi rozwiązań informatycznych i na którego opinii w tym zakresie całkowicie polegamy,” – powiedział Dariusz Milczarek, prezes zarządu firmy Sandler Training, która działa w branży szkoleniowej i oferuje nowatorskie szkolenia z obszaru umiejętności sprzedażowych i zarządzania sprzedażą. – „Z analizy tej wynikało, że będziemy w stanie istotnie ograniczyć koszty IT w naszej organizacji, a jednocześnie korzystać z najbardziej zaawansowanych rozwiązań oferowanych przez Microsoft. Dzięki podjęciu decyzji o wyborze usług online otrzymaliśmy dostęp do wszystkich wymaganych przez nas usług informatycznych, bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych w środki trwałe, sprzęt i oprogramowanie. Ponadto nie musimy ponosić kosztów niezbędnych do zbudowania kompetencji technicznych i merytorycznych związanych z zarządzaniem tym środowiskiem, dzięki czemu możemy dostępne środki inwestować w rozwój naszej podstawowej działalności.”

Do tej pory założenie przedsiębiorstwa wiązało się z koniecznością poniesienia szeregu wydatków na infrastrukturę IT. Teraz można je ograniczyć do kosztu zakupu komputerów z legalnie zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, wykupieniu domeny internetowej i dostępu do Internetu. Cała reszta, czyli oprogramowanie oraz serwery, może być dostępna w postaci usług online. W ten sposób przedsiębiorcy mogą się skoncentrować na prowadzeniu własnego biznesu, a dostawcy usług internetowych przejmują na siebie zapewnienie sprawnego działania i dostępności tak funkcjonującej infrastruktury i aplikacji.

„Uważam, że rozwiązania online to przyszłość, nawet bardzo bliska. Sami przygotowujemy się do oferowania części naszych usług w podobny sposób. Wystarczy jedynie pozbyć się psychologicznej bariery strachu, a każdy kolejny krok w wykorzystaniu tego typu usług pozwoli nam dostrzec zalety i odnieść realne korzyści,” – dodaje Dariusz Milczarek.

IT w formie usług dostępnych w chmurze obliczeniowej wiąże się także z inną korzyścią dla przedsiębiorcy, jaką jest możliwość efektywnego zarządzania firmą z dowolnego miejsca.

Dzięki chmurze obliczeniowej przedsiębiorcy oraz pracownicy mają dostęp do najważniejszych danych i dokumentów firmy za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz telefonu Windows Phone 7. Mogą uczestniczyć w strategicznych spotkaniach fizycznie będąc setki kilometrów od siedziby firmy.

To samo dotyczy pracy w grupie, ponieważ chmura pozwala na pracę nad dokumentami kilku osób jednocześnie, z których każda może być w innym miejscu.

„Czas to pieniądz, wiedzą o tym wszyscy ci przedsiębiorcy, których ominęły wyjątkowe możliwości biznesowe, ponieważ nie zdążyli przygotować swoich ofert,” – powiedziała Ilona Tomaszewska. – „Chmura obliczeniowa sprawia, że zarządzanie czasem staje się zdecydowanie prostsze i dotrzymanie terminów przestaje być problemem. Jednocześnie skraca się czas reakcji firm na zmieniające się warunki rynkowe.”

Ale jak wybrać rozwiązanie najbardziej odpowiadające potrzebom danego przedsiębiorstwa?

„Polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z naszej strony na każdym etapie, od planowania, poprzez wdrożenie, do pełnego działania infrastruktury IT,” – powiedziała Ilona Tomaszewska. – „Aby maksymalnie skrócić dystans pomiędzy Microsoft a przedsiębiorcami, stworzyliśmy specjalny portal dedykowany sektorowi MSP, gdzie można znaleźć komplet informacji o naszej ofercie, jak również opisy przypadków, w których wskazujemy na konkretne przykłady, jak technologie Microsoft oparte na chmurze i nie tylko mogą usprawnić funkcjonowanie firmy. A jeżeli konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji lub porady, portal może posłużyć jako platforma komunikacyjna z nami.

Na pewno odpowiemy na każde zapytanie lub prośbę o kontakt. Nasz portal jest do dyspozycji przedsiębiorców pod adresem www.microsoft.pl/msp”.

Portal w przejrzysty i wygodny sposób podpowiada przedsiębiorcom z jakich technologii, produktów i licencji Microsoft mogą skorzystać – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, stadium rozwoju oraz potrzeb.

Dedykowany sektorowi MSP portal firmy Microsoft jest dostępny pod adresem www.microsoft.pl/msp.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu