Patentem w konkurencję

Kiedy mówimy o sukcesie firmy w XXI wieku, na myśl przychodzi nam słowo „innowacja”. To dziś niewątpliwie słowo-klucz ułatwiające wyróżnienie się na tle konkurencji, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom konsumentów spragnionych nowości. Sama innowacyjność jednak nie wystarczy, jeśli nie zadbamy o jej ochronę. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej uświadamiają sobie ten fakt, jednak poziom ochrony patentowej polskich wynalazków wydaje się wciąż niedostateczny w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Dr Aleksandra Twardowska, biotechnolog, krajowy i europejski rzecznik patentowy z kancelarii JWP radzi, by zastanowić się, na jakim etapie rozwoju firmy zdecydować się na ochronę patentową technologii lub produktu, kiedy i w jakim zakresie chronić logotyp lub opakowanie.

Postęp technologiczny sprawia, że coraz więcej rozwiązań zostało już ujawnionych lub opatentowanych, znacznie trudniej jest o przełomowe odkrycie. Pracom nad nowymi rozwiązaniami, produktem czy technologią towarzyszą także poszukiwania w krajowych i międzynarodowych bazach danych, literaturze oraz badania patentowe, których celem jest wyznaczenie kierunków badawczych i weryfikacja, czy odkryte rozwiązanie nadaje się do opatentowania lub czy nie narusza praw osób trzecich.

 – Częstym błędem, który uniemożliwia uzyskanie patentu, jest publiczne ujawnienie wynalazku przed zgłoszeniem do ochrony, np. prezentacja na wystawie, konferencji, publikacja wyników badań, rozpoczęcie produkcji, umieszczenie informacji na stronie internetowej lub niesprawdzenie, czy takie rozwiązanie już nie istnieje – przestrzega dr Twardowska.

Ponieważ ochrona patentowa ma charakter terytorialny, podejmując decyzję odnośnie ochrony wynalazku, należy określić, gdzie chcemy, aby nasz wynalazek był prawnie chroniony. Przy podejmowaniu decyzji o zakresie terytorialnym ochrony patentowej należy wziąć pod uwagę główne rynki zbytu, konkurencję, lokalizację produkcji, koszt ochrony patentowej, możliwość egzekwowania praw z patentu w danym kraju.

Procedura uzyskania patentu trwa kilka lat, jednak już od daty zgłoszenia wynalazek korzysta z tymczasowej ochrony. Patenty na wynalazki udzielane są na dwadzieścia lat. Utrzymanie patentów w mocy wymaga wnoszenia corocznych opłat. Koszty uzyskania i utrzymania ochrony patentowej zależne są od zakresu i zasięgu ochrony patentowej.

Jednak nie każdy wynalazek musi być chroniony patentem. Czasem rozwiązanie może być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa w ramach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli jesteśmy w posiadaniu rozwiązania o dużej atrakcyjności rynkowej wówczas uzyskanie ochrony patentowej jest bardziej korzystne. W istocie ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) oraz ochrona patentowa mogą się uzupełniać.

Dobry pomysł może szybko stać się obiektem naśladowania. Oprócz zjawiska podrabiania towarów dochodzi także do sporów pomiędzy konkurującymi firmami o wykorzystanie oznaczenia, wzoru czy rozwiązania technicznego. Ochrona praw własności intelektualnej w firmie zwiększa siłę przedsiębiorcy w tego rodzaju sporach oraz w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Troska o innowacyjność produktów zarówno w odniesieniu do stosowanej technologii produkcji, konstrukcji czy receptury, jak i formy przestrzennej produktu, opakowania, czy oznaczenia jest nieodzowna. Dlatego firmy przeznaczają na ten cel znaczne nakłady finansowe. Kluczem do osiągnięcia skutecznej kosztowo ochrony jest właściwy i kompleksowy dobór środków prawnych i zakresu terytorialnego. Rozwijając strategię, warto poprosić o profesjonalne wsparcie rzecznika patentowego, który doradzi, co warto chronić i w jakim zakresie.

Przedsiębiorcy, którzy chcą podnosić swą wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Fundację JWP „Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk!”. Fundacja założona została przez Kancelarię Rzeczników Patentowych JWP w celu upowszechniania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej
i zarządzania.

W tym roku w ramach programu edukacyjnego Fundacji JWP odbędą się 4 warsztaty edukacyjne w Warszawie oraz 4 we Wrocławiu.

źródło/autor: ExpertPR Consulatncy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu