Przejdź do treści

Eurosystem S.A. podpisał umowę o wartości 11,5 mln zł brutto

Konsorcjum firm pod przewodnictwem Eurosystem S.A. – spółki specjalizującej się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geodezyjnych – podpisało umowę o wartości 11,5 mln zł brutto z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie (GUGiK).

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac metodą LIDAR w ramach projektu „Wykonanie lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanie produktów pochodnych”. Realizacja zadania ma nastąpić do końca czerwca 2013 roku. Do konsorcjum, któremu przewodzi Eurosystem S.A., należy także firma Fugro Aerial Mapping B.V. z Holandii. Spółka planuje zrealizować w I kwartale br. prywatną emisję akcji, po której zadebiutuje na rynku NewConnect.

Konsorcjum wykona prace w ramach wdrożenia przez Polskę unijnych dyrektyw przeciwpowodziowych. Zadaniem spółek będzie przygotowanie trójwymiarowego modelu terenu dla znacznego obszaru Polski.

– „Zamówienie zostało przez GUGiK podzielone pod względem terytorialnym na sześć części. Konsorcjum Eurosystem będzie realizowało prace na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Głównym celem tego projektu jest stworzenie systemu osłony kraju przed zagrożeniami takimi jak np. powodzie. Metoda LIDAR jest jeszcze stosunkowo nową technologią pomiarów terenu. Charakterystyczne jest dla niej to, iż musimy dostosować się do warunków pogodowych, które umożliwią lotniczy pomiar. Realizowaliśmy już kilka tego typu projektów, posiadamy doświadczenie również we współpracy z GUGiK. Sądzę, że wartość umowy pokaże inwestorom oraz wszystkim tym, którzy zaczynają się nami interesować jako podmiotem rynku kapitałowego, iż posiadamy potencjał. Nie tylko zdobywamy znaczące kontrakty, ale również generujemy wyniki finansowe.” – mówi Krzysztof T. Grębowicz, Prezes Zarządu Eurosystem S.A.

EMISJA AKCJI

W styczniu br. NWZA Eurosystem S.A. podjęło uchwałę o emisji akcji serii E.

Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na zakup nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które umożliwią Spółce realizację wysoko zaawansowanych usług geoinformatycznych. Prywatna emisja akcji serii E poprzedzi debiut Eurosystem S.A. na rynku NewConnect, który planowany jest na I kwartał 2011 r. Oferującym został Dom Maklerski WDM S.A.