Przejdź do treści

EUROIMPLANT wykorzysta do badań technologię NASA

Euroimplant S.A. – spółka biotechnologiczna notowana na rynku NewConnect – zrealizowała zakup XVIVO SYSTEM (osprzętu wraz z systemem) od firmy BioSpherix – amerykańskiego producenta i dostawcy rozwiązań z dziedziny biotechnologii. System XVIVO pozwoli Spółce na prowadzenie bardzo zaawansowanych badań w zakresie hodowli in vivo, tj. wewnątrz żywego organizmu. Jest to jedno z pierwszych tego typu urządzeń w Europie.  Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła $ 265 922. Inwestycja została sfinansowana w 60% ze środków unijnych, w ramach Projektu Regionalnego – Narodowa Strategia Spójności.

– „Od początku naszej działalności stawiamy na wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej jesteśmy w stanie pozyskiwać nawet bardzo kosztowne urządzenia, czego efektem jest m.in. zakup systemu XVIVO SYSTEM, które jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń do prowadzenia hodowli komórkowych i tkankowych dla potrzeb medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej. Ta technologia była pierwotnie opracowana dla potrzeb wysoce specjalistycznych badań NASA, co w rezultacie doprowadziło do powstania urządzenia umożliwiającego pełną kontrolę warunków prowadzonej hodowli in vivo (wewnątrz żywego organizmu). Według naszej wiedzy jest to pierwsze tego typu urządzenia w Europie. Liczymy, że jego wykorzystanie pozwoli na opracowanie nowych innowacyjnych produktów, a także na zbudowanie trwałych przewag konkurencyjnych w Polsce i Europie.” – mówi Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A.

Urządzenie XVIVO SYSTEM zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentów, u których zastosowane będą wytworzone przy jego pomocy przeszczepy bądź zaawansowane wyroby medyczne, a także umożliwia maksymalizację wydajności produkcji bez wzrostu ryzyka przeniesienia zakażenia między pobranym materiałem genetycznym.

31 grudnia 2010 r. Euroimplant S.A. złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 18 marca 2008 roku. Przenosinom na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja akcji.

Od 20 września 2010 roku Euroimplant S.A. jest notowany w ramach nowego indeksu – NC Life Science, który jest dedykowany spółkom z dużym potencjałem wzrostu działającym w branży medycznej i biotechnologii.

źródło/autor: PUBLIC IMAGE ADVISORS