At Media podsumowuje styczeń na rynku reklamy telewizyjnej: rekordowy popyt, wzrost sprzedaży w stacjach tematycznych oraz w TVP1 i TVP2, spadki w TVN, spadek cen w TVP1, TVP2 i TVN

W styczniu 2011 r. popyt na reklamę telewizyjną wzrósł o 9,3%. O tyle wzrosła w telewizji w porównaniu ze styczniem 2010 r. liczba sprzedanych kontaktów z reklamami. Wzrost świadczy między innymi o rosnącej wśród reklamodawców atrakcyjności miesięcy do tej pory mniej popularnych. Wysoki wzrost może być dobrym prognostykiem dla kolejnych miesięcy roku, jednak trzeba pamiętać, że na rynek wpływ mają też faktycznie realizowane ceny sprzedaży widowni przez stacje.

Liderem wzrostu tradycyjnie były stacje tematyczne, których udział w rynku reklamy wzrósł o 2,6 punktu procentowego. Stanowiły one 22,7% rynku reklamy telewizyjnej. Jest to udział wyższy niż w każdej ze stacji ogólnopolskich. Wzrost zanotowały też stacje TVP mimo spadku oglądalności. Publiczna Dwójka oraz Jedynka, dzięki wyższej sprzedaży, zwiększyły o 1,1 punktu procentowego udział w rynku reklamy telewizyjnej. Popyt na reklamę w stacjach tematycznych reprezentowanych przez At Media wzrósł o 7,5%, czyli nieznacznie wolniej od wzrostu całego rynku. At Media utrzymało pozycję na rynku reklamy telewizyjnej mimo braku w portfolio TV Puls i 4fun.tv. TVN zanotował spadek popytu. Liczba sprzedanych kontaktów z widownią spadła o 1,0%. Oznacza to, że udział TVN w rynku reklamy spadł o 2,1 punktu procentowego.

Znaczący spadek popytu odnotowały stacje TV Puls oraz 4fun.tv. Mimo znaczącego wzrostu oglądalności (ich udział w czasie oglądania telewizji wzrósł o 48%) liczba sprzedanych kontaktów z widownią spadła o 18,0%. Znaczący spadek zanotował 4fun.tv, którego sprzedaż spadła o 53%. Wśród stacji tematycznych liderami wzrostu pod względem liczby sprzedanych kontaktów z widownią były TLC, VIVA Polska, Polsat Film i Comedy Central Polska. Łącznie te cztery stacje zwiększyły swój udział w rynku reklamy telewizyjnej z 2,3 do 3,8%.

Reklamodawcy kupujący reklamy cennikowo (przez wybór konkretnej emisji) odczuli spadek cen w TVP i TVN. W TVP1 koszt zakupu reklamy spadł o 6%, a w TVP2 – o 9%. Względnie stałe ceny utrzymał TVN (-2%). Ceny podniósł Polsat – koszt reklamy w Polsacie wzrósł o 14%.

źródło/autor: At Media

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu