Z systemu lokalnego na globalny – GAVDI zakończyło migrację w Praktiker Polska

Firma Praktiker Polska Sp. z o.o. zakończyła proces migracji lokalnego systemu SAP HR na system globalny Grupy Praktiker. Przeniesione zostały obszary kadr i płac, zarządzania strukturą organizacyjną oraz aplikacje portalowe służące do obsługi procesów planowania czasu pracy, ocen okresowych i premiowania. Za migrację systemu na gruncie polskim odpowiedzialna była firma GAVDI Polska S.A.

Sfinalizowana migracja miała na celu ujednolicenie rozdzielnych systemów funkcjonujących dotychczas w poszczególnych krajach Grupy Praktiker. W związku z planami dalszego rozwoju systemu o takie funkcjonalności jak globalna obsługa ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami czy realizacja scentralizowanych procesów planowania kosztów osobowych, konieczne stało się ujednolicenie działających odrębnie systemów lokalnych.

Przeprowadzenie migracji z lokalnego systemu w Polsce na system globalny musiało być wykonane w taki sposób, aby w żadnej mierze nie zakłócić podstawowych procesów biznesowych w organizacji. Zatrudniający w Polsce ok. 2300 osób Praktiker Polska nie mógł pozwolić sobie na nawet najdrobniejsze zakłócenia w procesach wypłaty wynagrodzeń czy rozliczania czasu pracy. Przystępując do projektu mieliśmy świadomość, że migracja nie może spowodować jakiejkolwiek utraty funkcjonalności czy pogorszenia jakości pracy w systemie. Zależało nam również, aby przejść z jednego systemu na drugi nie zakłócając przy tym procesów zachodzących w innych krajach grupy. Dzięki pracy konsultantów GAVDI prace przebiegły sprawnie i z pełnym zaangażowaniem osób oddelegowanych do procesu migracji – mówi Ludwika Sosnowska, Kierownik Działu Administracji Personalnej w Praktiker Polska.

Migracja z systemu lokalnego na globalny jest źródłem korzyści, które należy rozpatrywać przede wszystkim w aspekcie długofalowym. W niedalekiej przyszłości (po zamknięciu prac pomigracyjnych) na pewno zaowocują one uporządkowaniem całego systemu, który dotychczas zawierał wiele zbędnych elementów. Weryfikacja systemu pozwoli na łatwiejszą administrację i zmniejszenie kosztów jego utrzymania.

Wymierną korzyścią wynikającą z zakończonego projektu są nowe możliwości raportowania i szybkiego pozyskiwania wielu newralgicznych danych. Przeniesienie systemu krajowego na docelowy pozwoliło również wyeliminować istniejące dotychczas bariery wzrostu funkcjonalności aplikacji SAP HR. Przejście na system globalny umożliwi bowiem podejmowanie inwestycji, które nieopłacalne na poziomie lokalnym, stają się rentowne z poziomu całej grupy.

Realizacja projektu wymagała od wspierającej go firmy szczególnych kompetencji, przede wszystkim ze względu na konieczność działania w międzynarodowym środowisku. Skuteczność była tutaj warunkowana między innymi umiejętnością skoordynowania prac pomiędzy Centrum Kompetencyjnym SAP Praktikera znajdującym się w Rumunii a administracją techniczną zlokalizowaną w Niemczech. Dlatego do tego projektu zaangażowaliśmy konsultantów nie tylko odpowiednio przygotowanych merytorycznie i językowo, ale także mających rozległe doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach – mówi Szymon Knobloch, Dyrektor ds. Konsultingu GAVDI Polska S.A.

W pracy z zespołem GAVDI cenię przede wszystkim ich zaangażowanie. Choć sfinalizowany projekt nie należał do łatwych, zawsze można było liczyć na szybką i profesjonalną reakcję konsultantów – mówi Ludwika Sosnowska.

Obecnie Praktiker ma daleko idące plany związane z rozwojem funkcjonalności systemu SAP HR. Rozważana jest implementacja takich modułów jak „miękki” HR, zarządzanie kompetencjami , zarządzanie wynagrodzeniami czy planowanie kosztów osobowych. W najbliższym czasie wdrożony ma zostać także moduł eDeklaracje – autorskie rozwiązanie GAVDI służące do generowania i masowej wysyłki deklaracji podatkowych pracowników.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu