Macrologic otwiera się na MSP

Wyniki badania rynku MSP wyraźnie wskazują na duże zapotrzebowanie wśród przedsiębiorstw z tego sektora na dojrzałe systemy zarządzania. Oferta producentów takiego oprogramowania była do tej pory skierowana wyłącznie do średnich i dużych przedsiębiorstw zatrudniających do kilkuset osób. System Xpertis XS, którego producentem jest jeden z liderów rynku –  giełdowa spółka Macrologic, jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania właścicieli mniejszych firm.

Małe i średnie przedsiębiorstwa na skutek zmian technologicznych, zmian w otoczeniu gospodarczym oraz zmian standardów zarządzania stanowią grupę potencjalnych użytkowników systemów ERP. Jednak produkty tej klasy, które są obecne na rynku od kilkunastu lat, przystosowane były jak dotąd do zarządzania większymi firmami. Wartość tego rynku oceniana jest na około 800 milionów złotych, a prognozowane tempo wzrostu wynosi przynajmniej 5% w skali roku.

„Potencjał rynku jest ogromny. Szacuje się, że aktywnie działa obecnie 70 tys. małych i średnich przedsiębiorstw oraz 350 tys. użytkowników mogących z powodzeniem korzystać ze średnich systemów ERP. W konfrontacji z tym potencjałem rynkowym, w oparciu o dane GUS, możemy dostrzec, że z systemów klasy ERP korzysta jedynie 10% polskich przedsiębiorstw.” – twierdzi Patrycja Ptaszek-Strączyńska, Członek Zarządu Macrologic SA.

XS jest młodszym bratem rozwiązania Xpertis, który jest efektem dwudziestopięcioletnich doświadczeń Grupy Macrologic. System obsługuje z najistotniejsze obszary ewidencji i sprawozdawczości firmy: finanse, personel, logistyka i analizy zarządcze. Nowy system został zaprojektowany z zestawem parametrów predefinowalnych. Oznacza to, iż branże takie jak handel, usługi czy produkcja odnajdą w systemie XS szereg zdefiniowanych formatów, takich jak np. automatyczne formuły księgowania, które dostosowane są do najczęściej występujących potrzeb i zdarzeń gospodarczych w tych segmentach rynku.

Xpertis XS jest systemem pozwalającym na optymalizację zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedażą, magazynem czy finansami.

„Pozwala on na wygodne skalowanie zakresu wykorzystywanego systemu – nie tylko w stosunku do listy programów, ale też poszczególnych modułów i funkcji systemu, dzięki czemu może być dostosowany do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa.” – przekonuje Renata Łukasik, Dyrektor ds. Oprogramowania z Macrologic SA.

Docelowym użytkownikiem Xpertis XS jest przedsiębiorstwo zatrudniające od 20 do 70 pracowników. Rozwiązanie może również być nabywane przez większe firmy o ograniczonych potrzebach zarządczych jako ,,start-up” przed wdrożeniem dużego systemu Xpertis. Na polskim rynku działa około 60 tys. przedsiębiorstw spełniających ten warunek. Przy tym system Xpertis XS, podobnie jak Xpertis dedykowany dużym firmom, jest rozwiązaniem horyzontalnym i może być stosowany we wszystkich branżach rynku.

Nowy produkt w ofercie Macrologic S.A. będzie wspierał długofalową strategię Spółki, która zakłada średnie tempo wzrostu przychodów do 2013 roku na poziomie 10% rocznie.

„Otwarcie się na segment małych i średnich firm pozwoli nam na osiągnięcie sprzedaży większej o 6% w stosunku do zeszłego roku. Jesteśmy przekonani, iż do końca  2011 roku Xpertis XS będzie generował około 30% wpływów ze sprzedaży do nowych klientów.” – dodaje Patrycja Ptaszek-Strączyńska.

Zarząd Spółki szacuje również, iż docelowa sprzedaż rozwiązań Xpertis XS w strukturze sprzedaży Macrologic wyniesie 10%.

Wdrożenie nowego systemu wraz ze szkoleniem trwa około 21 dni. Klienci wersji XS mogą liczyć na wsparcie ekspertów Macrologic w aspektach technicznych oraz doradztwie biznesowym. Gwarancją tego są umowy stałej obsługi, zwane umowami pakietowymi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu