Rozpoczyna się prywatyzacja SPEC. Miastu doradza Bank Zachodni WBK

Doradcą transakcyjnym m.st. Warszawy w procesie prywatyzacji SPEC jest konsorcjum kierowane przez Bank Zachodni WBK. Dziś Urząd Miasta poinformował, że Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania zmierzającego do prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (SPEC) w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Publikacja oficjalnego ogłoszenia o zaproszeniu do negocjacji w sprawie kupna SPEC nastąpi w ciągu dwóch tygodni.

SPEC to wiodący dostawca ciepła w Polsce, zarządzający największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej i jednym z największych na świecie, o długości prawie 1700 km. Przedsiębiorstwo zaspokaja około 80% potrzeb cieplnych miasta, ogrzewając ponad 19 tys. obiektów. Specjalizuje się też w budowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych. Spółka osiągnęła w 2009 r. blisko 1,3 mld zł przychodów netto ze sprzedaży. SPEC powstał w 2003 r. w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, obecnie działa w formie jednoosobowej spółki akcyjnej, której właścicielem w 100 proc. jest m.st. Warszawa. Pracownikom Spółki będzie przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki.   

SPEC może być największą transakcją prywatyzacyjną spółki ciepłowniczej w Polsce. Dotychczasowym rekordem była sprzedaż wrocławskiego MPEC.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu