Nowy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

W poniedziałek 31 stycznia 2011 odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Członków PSPR. Zarząd pod przewodnictwem dr Dariusza Tworzydło otrzymał absolutorium za dwa lata pracy.

Dr Tworzydło nie kandydował jednak ponownie. Wyłoniono nowe władze stowarzyszenia.

Na czele nowego Zarządu stanął Szymon Sikorski, członek Zarządu dwóch poprzednich kadencji, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i prezes agencji Publicon. Funkcję wiceprezeski pełnić będzie dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, adiunkt Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej oraz dyrektor SatoriPR. Ponadto władze zasilą: Zbigniew Lazar, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Polskiej Telefonii Cyfrowej, odpowiedzialny za komunikację zewnętrzną, wewnętrzną i CR w sieci, Marcin Jańczuk z Metrohouse SA oraz Luiza Jurgiel, Account Executive FIRST PR.

„Przed Stowarzyszeniem otwiera się szansa, jakiej PSPR dawno nie miało. Organizacja jest formalnie poukładana, zdrowa i perspektywiczna. Rada nadzorcza poprzedniej kadencji postawiła przed nami zadanie rozbudowy i wzmocnienia Stowarzyszenia. I to jest nadrzędny cel jaki na pierwszym spotkaniu postawił przed sobą świeżo ukonstytuowany Zarząd. Bierzmy się do pracy. Efekty będą widoczne – mam nadzieję – niebawem” – mówił Szymon Sikorski tuż po Walnym.

Walne trwało prawie cztery godziny. Wprowadzone zostały także zmiany w Statucie PSPR, nowa wersja wraz z planami działania Zarządu zostanie przesłana do członków w najbliższym czasie.

Zarząd Główny PSPR:

 • Szymon Sikorski – prezes
 • Monika Kaczmarek-Śliwińska – wiceprezeska
 • Zbigniew Lazar – członek zarządu
 • Marcin Jańczuk – członek zarządu
 • Luiza Jurgiel – członkini zarządu

Rada Nadzorcza PSPR:

 • Piotr Biernacki – przewodniczący
 • Jan Matysik
 • Dariusz Tworzydło
 • Marek Wróbel
 • Marek Woźniak

  PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu