Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznana

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy uhonorowała prof. Jacka Purchlę, historyka sztuki i ekonomistę, Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora. Laureat otrzymał wyróżnienie za stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz podejmowanie interdyscyplinarnych badań nad teorią dziedzictwa narodowego. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 1 lutego w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawana od 1999 roku, honoruje osoby i instytucje, które prowadzą działania służące ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Profesor Jacek Purchla otrzyma to prestiżowe wyróżnienie z rąk Sławomira S. Sikory, prezesa Zarządu Citi Handlowy, pani Ewy Gieysztor, córki patrona Nagrody oraz prof. Andrzeja Rottermunda, przewodniczącego kapituły Nagrody i dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie.

– Zdecydowaliśmy o przyznaniu nagrody prof. Jackowi Purchli w dowód uznania za jego wieloletni wkład w propagowanie dziedzictwa kulturowego, czego wyrazem jest inicjatywa stworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury. Wierzymy, że prowadzona przez niego działalność i utworzenie Akademii Dziedzictwa – pierwszych tego rodzaju interdyscyplinarnych studiów podyplomowych w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem – mają szczególne znaczenie dla kształtowania i popularyzacji nowej postawy wobec wspólnej spuścizny kulturowej – powiedziała Iwona Murphy, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

W uroczystej gali wręczenia Nagrody, która odbędzie się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, udział weźmie pan Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz dyplomaci.

Nagroda imienia profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za działalność muzealną i konserwatorską oraz prace na rzecz gromadzenia pamiątek polskiej kultury. Nagroda powszechnie uznawana jest za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie.

Wśród jej dotychczasowych laureatów są: prof. Andrzej Tomaszewski – prezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, prof. Jan K. Ostrowski – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Krzysztof Lech Czyżewski – dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, prof. Krzysztof Kazimierz Pawłowski – wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Kazimierz Piotr Zaleski – dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, prof. Stanisław Waltoś – Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stefan Sutkowski – dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, prof. Tadeusz Chrzanowski – przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami.

źródło/autor: Citi Handlowy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu