Monday PR dla D-Link Polska

Agencja Monday PR będzie wspierać polski oddział firmy D-Link w działaniach z zakresu public relations. D-Link jest czołowym światowym producentem sprzętu sieciowego.

Do zadań agencji należeć będzie m.in. wzmacnianie wizerunku firmy i zwiększenie rozpoznawalności jej oferty poprzez działania z zakresu media relations i PR produktowego.

Agencja Monday PR została wybrana w drodze konkursu ofert. Ze strony Agencji opiekę nad Klientem sprawuje Piotr Perka.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu