UMCS uruchomił internetowy System Jakości Kształcenia

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej opracował serwis internetowy poświęcony Systemowi Jakości Kształcenia. Wdrożenie programu związane jest z przystąpieniem polskich uniwersytetów do Procesu Bolońskiego i dostosowaniem się do zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Projekt przygotowała spółka SUPERMEDIA Interactive.

Głównym założeniem opracowanego przez SMI serwisu jest zbieranie informacji o poszczególnych przedmiotach, realizowanych w ramach wszystkich kierunków i specjalności na UMCS. Serwis składa się z dwóch podstawowych części – zwierającej ogólnodostępne informacje dla użytkowników oraz strefy po zalogowaniu, przeznaczonej dla pracowników UMCS. Konta użytkowników są regularnie aktualizowane na podstawie importu z bazy danych systemu kadrowego UMCS.

W części dla pracowników dostępny jest formularz wprowadzania sylabusów – czyli opisów przedmiotów prowadzonych przez wykładowców. Część danych do uzupełnienia wybranych pól formularza jest importowana z Internetowej Rejestracji Kandydatów UMCS (nazwa kierunku oraz lista linków do IRK) oraz systemu kadrowego UMCS (nazwy jednostek). Powstałą w ten sposób bazę wiedzy użytkownicy mogą przeszukiwać wg kilku podstawowych kryteriów, takich jak kierunek studiów, przedmiot, nazwisko wykładowcy czy jednostka prowadząca.

„Wprowadzony przez nas system ma służyć przede wszystkim usprawnieniu komunikacji ze studentami. Poza informacjami o prowadzonych przez UMCS przedmiotach, użytkownicy znajdą tu linki do stron poświęconych stypendiom, działalności samorządu czy organizowanym przez uczelnię konferencjom i sympozjom. Strony umożliwiają im również wyrażenie swojego zdania na temat studiów w UMCS, zgłoszenia pomysłów i propozycji, które natychmiast trafiają do odpowiednich adresatów. Pracujemy również nad modułem ankiet ewaluacyjnych i ogólnouniwersyteckich oraz badaniem losów absolwentów.” – wyjaśnia dr Beata Kasperowicz-Stążka, Pełnomocnik Rektora ds Jakości Kształcenia w UMCS.

Serwis został opracowany z wykorzystaniem Drupal’a – systemu zarządzania treścią typu open source. Jest dostępny pod adresem: www.sjk.umcs.lublin.pl/

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu