Przejdź do treści

Fuzja Iglokrak i Iglotex zakończona

Penta Investments – 100% udziałowiec Iglokrak Sp. z o.o. – oraz IPOPEMA FIZ sfinalizowały proces połączenia spółek Iglokrak i Iglotex. Formalne zakończenie fuzji pozwoliło na stworzenie największego w Polsce dystrybutora mrożonek dla branży detalicznej i HoReCa.

Grupa będzie działać na rynku pod marką Iglotex. Na czele połączonego zarządu stanął Tadeusz Włodarczyk, dotychczasowy prezes zarządu Iglotexu. Penta Investments, jako właściciel Iglokraka – i IPOPEMA FIZ, reprezentująca Iglotex – dysponują równymi, 50-procentowymi udziałami w holdingu.

Działania związane z procesem konsolidacji polskiego rynku dystrybucji artykułów mrożonych zostały zapoczątkowane przez fundusz Penta w lipcu 2010 roku – przez akwizycję 100% udziałów w Grupie Iglokrak. Następnie – już w październiku ubiegłego roku – Penta zawarła porozumienie z IPOPEMA FIZ w sprawie połączenia spółek Iglokrak i Iglotex. W listopadzie 2010 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na fuzję podmiotów.

„Podstawą połączenia spółek są wspólne ambicje konsolidacji – rozdrobnionej do tej pory – branży dystrybucji artykułów mrożonych. Transakcja ma charakter partnerski, ponieważ sieci dystrybucji obu podmiotów – Iglotexu głównie w północnej Polsce oraz Iglokraka na południu kraju – uzupełniają się. W wyniku fuzji grupa Iglotex stała się liderem zmian na rynku, które przyniosą znaczący wzrost poziomu obsługi klientów. Będziemy kontynuować i rozwijać współpracę ze wszystkimi renomowanymi producentami mrożonek, lodów i produktów gastronomicznych w Polsce” – powiedział Tadeusz Włodarczyk, prezes grupy Iglotex.

Kolejne kroki – mające na celu konsolidację rynku i rozbudowę grupy artykułów mrożonych – są realizowane na bieżąco. Jeszcze w listopadzie 2010 roku Iglokrak przejął krakowskiego dystrybutora mrożonek – Firmę Handlową SCOTT. W dniu 27 stycznia 2011 Iglotex parafował umowę dotyczącą przejęcia spółek LMJ i LMJ Holding, jednocześnie powołując do zarządu Iglotex Marka Łukaszewicza – dotychczasowego współwłaściciela Grupy LMJ. Kolejnych akwizycji można spodziewać się jeszcze w 2011 roku.

„Finał fuzji Iglokraka oraz Iglotexu stanowi kamień milowy w naszej strategii konsolidacji rynku dystrybucji mrożonek. W ciągu minimum 5 lat Penta zamierza wspierać holding w realizacji ambitnych planów akwizycji kilku lub nawet kilkunastu silnych podmiotów z branży. Oczekujemy, że w tym okresie grupa rozszerzy działalność na cały kraj, osiągając 1,5 mld zł przychodów rocznie. Zgodnie z porozumieniem zawartym z IPOPEMA FIZ, planujemy także przygotować Iglotex do debiutu na warszawskim parkiecie” – powiedział Rafał Sosna, dyrektor zarządzający Penty w Polsce.

Za rozpoczęcie znaczących zmian na rynku – przez akwizycję Iglokraka i stworzenie planów konsolidacji branży dystrybutorów mrożonek – zespół Penty otrzymał Nagrodę Rynku Spożywczego 2010 w kategorii „Wydarzenie roku rynku spożywczego”.