Ubezpieczenie inwestycyjne „Agro Koszyk Plus” w ofercie Alior Banku

Alior Bank udostępnił klientom ubezpieczenie inwestycyjne „Agro Koszyk Plus” umożliwiające jeszcze większą dywersyfikację portfela inwestycyjnego i zaangażowania na obiecującym rynku surowców spożywczych.

„Agro Koszyk Plus” daje niepowtarzalną okazję inwestycji bez ryzyka utraty kapitału w dacie zapadalności. Zysk klienta uwarunkowany jest wzrostem wartości koszyka składającego się z takich surowców jak: kukurydza, soja, cukier, w dacie zapadalności inwestycji, w stosunku do jego wartości początkowej. Maksymalny zysk z inwestycji nie jest z góry ograniczony – co stanowi dużą zaletę tego produktu. Udział poszczególnych surowców w koszyku jest równy i wynosi 1/3 dla każdego aktywa.

Klienci Alior Banku przystępujący do ubezpieczenia oprócz możliwości zarabiania na rosnących cenach artykułów spożywczych uzyskują ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz korzyści prawno- podatkowe wynikające z formy prawnej oferowanego produktu.

„Agro Koszyk Plus” to niepowtarzalna okazja inwestycyjna przygotowana specjalnie dla naszych klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo kapitału. Koszyk surowców spożywczych, to sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, gdyż surowce te charakteryzują się niską korelacją z rynkiem akcji i rynkiem papierów dłużnych. Inwestycja jest wolna od ryzyka kursowego i nie posiada bariery ograniczającej zyski klienta, co stanowi dodatkowy atut naszej oferty – mówi Michał Hucał, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów Detalicznych.

Inwestycja dostępna jest dla klientów Alior Banku w formie Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Do ubezpieczenia inwestycyjnego mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 70 lat.

Minimalna wartość zapisu to 3.000 PLN, a opłata początkowa wynosi max 1,50%. Deklaracje przyjmowane są w oddziałach Banku do 18 lutego 2011 roku.

Inwestycja „Agro Koszyk Plus” oferowana jest w połączeniu z atrakcyjnie oprocentowanymi lokatami

w promocji „Razem Zyskujesz”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu