Onlinowe przyspieszenie

Rynek e-commerce na świecie rozwija się w bardzo dynamicznym w tempie kilkunastu procent w skali roku. Ten sektor gospodarki nie ucierpiał zbytnio na skutek spowolninia gospodarczego wywołanego kryzysem. Aktualnie, gdy gospodarcza koniunktura uległa wyraźnej poprawie spółki prowadzące działalność w tym sektorze z optymizmem patrzą w przyszłość.

Polska w 2005 roku była na 8 miejscu w Europie pod względem wartości rynku e-commerce. Obroty wyniosły 1,1 mld euro i były o pół miliarda euro większe niż w 2004 r. Udział handlu internetowego za pośrednictwem sklepów internetowych i platform aukcyjnych wynosił wówczas ok. 1 proc. wartości handlu detalicznego w Polsce. W ciągu zaledwie kilku lat rynek e-commerce w Polsce zwiększył swoją wartość o kilkaset procent. Analitycy przewidują, że w ciągu najbliższych kilku lat wartość tego sektora gospodarki nadal będzie rosła w tempie kilkunastu procent, a udział e-commerce w handlu detalicznym zacznie zbliżać się do poziomu 3 proc.

Rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamiczie, ponieważ transakcje dokonywane w sieci są bardzo atrakcyjne zarówno dla kupujących jak i sprzedających. Klienci zaopatrujący się w ten sposób mają szanse dokonać zakupów po przystępnych cenach, nieosiągalnych w konwencjonalnych sklepach. Firmy prowadzące sprzedaż za pośrednictwem Internetu mogą zaoferować tańsze ceny, gdyż unikają dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem dużej ilości pracowników. Równie istotne znaczenie ma systematyczna obniżka cen sprzętu komputerowego oraz jednoczesny wzrost poziomu zarobków sporej części potencjalnej klienteli. Z takim zjawiskiem mamy m.in. do czynienia w Polsce – mówi Krzysztof Seweryn, prezes zarządu InwazjiPC. – Doceniamy potencjał rynku e-commerce w Polsce, ale mamy także świadomość, że ten sektor gospodarki ma bardzo dobre perspektywy wzrostu również w krajach o rozwinętych gospodarkach.

Szczególnie zachęcająco, dla spółki, prezentuje się rynek handlu online w Niemczech, gdzie w sieci dokonuje zakupów 73 proc. internautów w wieku od 18 do 55 lat. Jest to jeden z najwyższych wskźników na świecie. Dla porównania w Wielkej Brytanii na zakupy w sieci decyduje się ok. 66 proc. internautów, natomiast w Japonii 64 proc. w Danii 59 proc., we Włoszech 42 proc., w Hiszpanii 39 proc., a w Kanadzie 38 proc.

W przyjętej strategii rozwoju na lata 2011-2014 InwazjaPC zakłada umocnienie pozycji rynkowej w Polsce w segmencie sprzedaży sprzętu IT oraz ekspansję na rynki zagraniczne, za pośrednictwem portali aukcyjnych. Nowa strategia przewiduje m.in. stworzenie sklepu wielkopowierzchniowego, łączącego specjalistyczny salon komputerowy ze średniej wielkości sklepem oferującym sprzęt AGD i RTV. Istotne znaczenie dla realizacji tego przedsięwzięcia będzie miało wzmocnienie sprzedaży w konwencjonalnym sklepie poprzez dystrybucję za pośrednictwem sklepu internetowego oraz portali aukcyjnych.

Spółka prowadzi działalność na bazie wniesionej w zorganizowanej części aportem firmy Sprzętkom, która powstała w 2002 roku. Firma systematycznie rozwija swoją działalność operacyjną, w latach 2006-2008 odnotowała dynamikę wzrostu obrotów na poziomie 1089%. Dynamiczne tempo rozwoju spółki ma zostać nadal utrzymane. W latach 2011-2012 InwazjaPC zakłada uzyskanie przychodów odpowiednio na poziomie 141 mln zł oraz 175 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu