Mebelplast S.A. w czołówce europejskich spółek

Mebelplast S.A., czołowy polski producent i eksporter wysokiej jakości mebli tapicerowanych, otrzymał Certyfikat AEO (Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy). Wyróżnienie przyznawane jest wybranym przedsiębiorstwom zajmujących się obrotem międzynarodowym w Unii Europejskiej. Certyfikat AEO plasuje Mebelplast w czołówce firm posiadających Status AEO we Wspólnocie.

Status AEO (Upoważnionego Przedsiębiorcy) nadany Spółce Mebelplast S.A. przez Izbę Celną w Olsztynie uznawany jest w całej Unii Europejskiej. Przyznawany wiarygodnym i wypłacalnym firmom, po procesie szczegółowego audytu wewnętrznego, potwierdza przestrzeganie przez Spółkę wszystkich standardów bezpieczeństwa i ochrony ładunków. Uprawnia do korzystania z licznych przywilejów w zakresie obsługi celnej w zamian za przejęcie niektórych obowiązków dotyczących czynności celnych.

„Posiadany przez nas Status AEO gwarantuje bezpieczną wymianę handlową z partnerami w Unii Europejskiej oraz poza nią. Jest doskonałym wyznacznikiem rzetelności dla partnerów biznesowych, ułatwia nam wybór kontrahentów i udział w procedurach przetargowych” – mówi Marek Kołakowski, Prezes Zarządu Mebelplast S.A.

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) cieszy się dużym zainteresowaniem w całej Unii Europejskiej. Rekordową ilość 383 certyfikatów AEO przyznano w ostatnich dwóch latach w Niemczech, 182 w Holandii oraz 146 w Szwecji. Polskim przedsiębiorcom nadano do tej pory 299 certyfikatów AEO.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu