Sygnity rozszerza projekt Syriusz dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Sygnity podpisała aneksy do umów z dnia 22 stycznia oraz 16 grudnia 2009 roku z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie (jednostka powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej), które ułatwią Powiatowym Urzędom Pracy wykonywanie swoich statutowych zadań. Dzięki rozszerzeniu projektu dostęp do oprogramowania będzie miała większa grupa urzędników obsługujących osoby bezrobotne oraz zwiększy się liczba urzędów korzystających z oprogramowania SyriuszStd poprzez łącza internetowe (usługa SaaS). Łączna wartość aneksów to 13.827 mln złotych brutto.

W styczniu oraz grudniu 2009 roku spółka Sygnity S.A. podpisała z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostka powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej) umowy na dostawę i wdrożenie oprogramowania SyriuszStd dla Publicznych Służb Zatrudnienia. Syriusz jest następcą systemu SI PULS, stworzonego i wdrożonego w ramach projektu ALSO (finansowanego przez Bank Światowy) przez Sygnity S.A., działającego od 1999 r. w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ogólnopolski System Syriusz to innowacyjne rozwiązanie, które wprowadza nową jakość w obsłudze informatycznej Publicznych Służb Zatrudnienia.

Rozszerzenie projektu nastąpiło w wyniku wprowadzenia większej niż pierwotnie zakładano ilości zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym SyriuszStd – wynikających głównie ze zmian legislacyjnych, rozszerzenia zakresu usługi SaaS – polegającej na udostępnieniu systemu SyriuszStd w modelu outsourcingowym oraz objęcie wdrożeniem większej liczby pracowników urzędów pracy.

„Dzięki rozszerzeniu zakresu projektu więcej Urzędów Pracy będzie mogło korzystać z aplikacji SyriuszStd w modelu outsourcingowym – w formie tzw. usługi SaaS. System nie musi być instalowany w urzędzie, jest on udostępniany przez naszą firmę poprzez łącza internetowe. Dzięki takiej formie korzystania z systemu informatycznego urząd nie musi zapewnić we własnym zakresie infrastruktury sprzętowej – ponadto korzysta z wielu usług, które podnoszą poziom bezpieczeństwa oraz komfort pracy z aplikacją. Wszelkie aktualizacje pojawiają się automatycznie w systemie, kopie zapasowe są wykonywane bez udziału użytkowników, jak również użytkownicy nie muszą się martwić koniecznością rozbudowy infrastruktury w przypadku zwiększenia obciążenia systemu. Taka forma współpracy spotkała się z większym niż planowano wcześniej zainteresowaniem wśród Powiatowych Urzędów Pracy – aktualnie z usługi korzystają 44 jednostki PUP (m.in. w Nowym Dworze Mazowieckim, Bolesławcu, Sandomierzu) oraz 28 filii. Jest to kolejny krok w realizacji planu rozwoju Sygnity, ogłoszonego w 2010 roku. Rozwój usług SaaS w ofercie naszej firmy postępuje zdecydowanie szybciej niż wcześniej zakładaliśmy. Warto też dodać, że dzięki rozszerzeniu projektu system SyriuszStd zostanie też udostępniony większej grupie urzędników wspomagających obsługę osób bezrobotnych.”- mówi Arkadiusz Lew-Kiedrowski, wiceprezes Zarządu Sygnity S.A.

We wszystkich urzędach pracy w Polsce zakończono już najtrudniejszy etap wdrożenia – wykonano migrację danych, nastąpiła instalacja systemu oraz przeprowadzono instruktaże z głównych komponentów systemu. Aktualnie SyriuszStd pracuje we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy w Polsce (342 Powiatowe Urzędy Pracy oraz 104 filie). Zakończenie procesu wymiany systemu SI PULS na SyriuszStd nastąpi zgodnie z harmonogramem do końca I półrocza 2011 roku. Do zakończenia projektu pozostały już jedynie końcowe etapy procesu wdrożenia takie jak np. wykonanie instruktaży z dodatkowych funkcjonalności systemu czy zapewnienie pracy systemu SI PULS jako systemu archiwalnego.

źródło/autor: Sygnity

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu