PepsiCo otrzymało wszystkie rosyjskie zezwolenia niezbędne do sfinalizowania transakcji zakupu Wimm-Bill-Dann

PepsiCo, Inc (NYSE: PEP) poinformowało, że Federalny Urząd Antymonopolowy Federacji Rosyjskiej wydał zezwolenia na, uprzednio zapowiadane, przejęcie spółki Wimm-Bill Dann Foods OJSC (NYSE: WBD), będącej wiodącym producentem branży spożywczej w Rosji. W rezultacie, PepsiCo otrzymało wszystkie wymagane zgody organów regulacyjnych konieczne do finalizacji transakcji. Zgodnie z umową, spółka zależna PepsiCo przejmie za około 3,8 mld USD około 66% akcji spółki Wimm-Bill-Dann od jej akcjonariuszy i spółek zależnych. PepsiCo zapowiada finalizację transakcji do 8 lutego 2011 r., z zastrzeżeniem, że spełnione zostaną pozostałe, zwyczajowe warunki konieczne do zamknięcia transakcji. Po finalizacji przejęcia PepsiCo stanie się właścicielem około 77% wszystkich wyemitowanych akcji spółki Wimm-Bill-Dann.

Dzięki transakcji PepsiCo stanie się największym graczem w rosyjskim sektorze spożywczym i wzmocni swoją pozycję na prężnie rozwijających się rynkach Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Wpłynie to także na znaczny wzrost rocznych przychodów koncernu w segmencie żywności funkcjonalnej i o wysokiej wartości odżywczej z 10 do prawie 13 mld USD, zbliżając PepsiCo do strategicznego celu – osiągnięcia w tym segmencie rynku przychodów na poziomie 30 mld USD do 2020 r.

Pepsico oczekuje, że zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego, posiadacze akcji zwykłych i amerykańskich kwitów depozytowych (ADS) spółki Wimm-Bill-Dann będą mogli sprzedać pozostałe akcje zwykłe i amerykańskie kwity depozytowe (ADS) firmie PepsiCo od maja do czerwca 2011 r., po cenie w rublach równoważnej wartości 132 USD za akcję (33 USD za ADS), czyli cenie, którą PepsiCo ma zapłacić akcjonariuszom zgodnie z umową przejęcia.

Pepsico nie udziela dalszych komentarzy dotyczących możliwości sprzedaży akcji zwykłych i amerykańskich kwitów depozytowych spółki Wimm-Bill-Dann przez ich właścicieli aż do zakończenia transakcji przejęcia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu