Nowy członek zarządu BZ WBK Finanse & Leasing

20 stycznia 2011 r. stanowisko wiceprezesa zarządu spółki BZ WBK Finanse & Leasing objął Tomasz Jędraszewski. Do jego obowiązków będzie należało zarządzanie sprzedażą produktów skierowanych do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, ścisła współpraca z oddziałami Banku Zachodniego WBK, a także rozwijanie pozostałych kanałów dystrybucji nastawionych na pozyskanie klientów MŚP.

Firmy z sektora MŚP stanowią ponad 90% naszych klientów, dlatego priorytetem jest dla nas konsekwentne umacnianie naszej pozycji w tym segmencie. Zakładamy, że utworzenie nowego stanowiska dedykowanego obszarowi MŚP wesprze nas w realizacji tego celu – podkreśla Wojciech Nowacki, prezes BZ WBK Finanse & Leasing.

Tomasz Jędraszewski z grupą Banku Zachodniego WBK związany jest od 1998 r. Karierę zaczął od stanowiska doradcy klienta w oddziale. Następnie awansował na menedżera w Biurze Regionu, a przez ostatnie siedem lat zarządzał grupą oddziałów Banku Zachodniego WBK w Zielonej Górze i przyległych miejscowościach. Uczestniczył w wielu projektach, m.in. jako szkoleniowiec z zakresu MŚP i standardów jakości obsługi, współtworzył programy rozwojowe dla menedżerów, a w 2005 r. brał udział w pracach nad strategią obu Spółek Leasingowych BZ WBK. W roku ubiegłym ukończył prestiżowy, wewnętrzny program rozwojowy Banku Zachodniego WBK Talent Management. Jest też Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Zielonej Górze.

Myślę, że czeka mnie dużo ciekawych wyzwań. Choćby dlatego, że w segmencie MŚP już w pierwszej połowie tego roku spodziewamy się znaczącego wzrostu inwestycji, w finansowaniu których leasing z pewnością odegra znaczącą rolę. Ważne jest również dla mnie, aby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał sprzedażowy jednej z największych sieci oddziałów bankowych w Polsce. Doświadczenie zdobyte w bankowości oddziałowej Grupy będzie dla mnie dużym wsparciem w realizacji tego zadania. W moich planach jest także dalsze zwiększanie atrakcyjności oferty BZ WBK Finanse & Leasing skierowanej do sektora MŚP, w tym wprowadzenie specjalnych rozwiązań dla przedstawicieli różnych grup zawodowych, np. wolnych zawodów. Duży nacisk będę też kładł na wysoką jakość obsługi, którą w dalszym ciągu chcemy się pozytywnie wyróżniać na rynku leasingowym – mówi Tomasz Jędraszewski.

Segment MŚP ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy, konkurencyjność naszej gospodarki czy poziom bezrobocia. Stąd łatwy dostęp do finansowania inwestycji jest dla tych firm kluczowy. Odpowiednim rozwiązaniem jest leasing – dodaje Tomasz Jędraszewski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu