Zysk dla klientów Alior Banku z 1M inwestycji w umocnienie złotego

W dniu 25 stycznia 2011 roku rozliczona została jednomiesięczna inwestycja oparta o kurs EUR/PLN. Klienci, który zainwestowali w produkt strukturyzowany otrzymali zwrot zainwestowanego kapitału powiększony o odsetki w wysokości 4%.

Wysokość zysku klientów uzależniona była od umocnienia się PLN względem EUR. Kursem odniesienia był fixing NBP. Odsetki zostały ustalone według następującej zasady: jeżeli kurs EUR/PLN w dacie zapadalności spadnie o 14 gr lub więcej  klienci otrzymają 8% odsetek, jeżeli kurs EUR/PLN spadnie o więcej niż 8 gr, ale nie więcej niż 14 gr klienci otrzymają 4% odsetek, w pozostałym przypadku brak odsetek.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu