Sygnity mobilniejsza i efektywniejsza dzięki konsolidacji.Spółka podejmuje decyzję o zamiarze konsolidacji kolejnej spółki zależnej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd Sygnity SA podjął uchwałę o zamiarze konsolidacji spółki zależnej Projekty Bankowe Polsoft. Będzie to czwarta, w ciągu ostatnich miesięcy, po Aramie, Winuelu i Sygnity Technology, konsolidowana spółka Grupy. Konsolidacja spółek zależnych pozwoli Sygnity szybciej i efektywniej się rozwijać, przyniesie także firmie wymierne oszczędności.

Konsolidacja PB Polsoft powinna zakończyć się pod koniec czerwca 2011 r., po zakończeniu wszystkich procedur formalno-prawnych. Proces jest realizowany zgodnie z wcześniejszymi założeniami między innymi przyjętymi w planie rozwoju firmy. Ułatwi spółce rozwój kompetencji w sektorze bankowo-finansowym i zarządzanie organizacją.

„Nie będziemy już dublować wielu funkcji jak np. administracja, księgowość czy kompetencji związanych ze sprzedażą i rozwojem oprogramowania. Co ważniejsze, konsolidacja pozwoli nam wydajniej niż dotychczas skupić się na rozwoju naszych kompetencji, wprowadzaniu nowych produktów i szukaniu nowych okazji rynkowych. W takim więc rozumieniu konsolidacja oznacza dla nas przyśpieszenie na rożnych poziomach. Nie należy też zapominać, że przyniesie nam także wymierne oszczędności. Dzięki konsolidacji będziemy więc nie tylko tańszą organizacją, ale także bardziej mobilną i elastyczną w stosunku do oczekiwań Klientów”.- mówi Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity podjął jednocześnie decyzję o wprowadzeniu sub-marki „Sygnity Polsoft” dla marketingowego oznaczenia wszystkich elementów oferty produktowej i usługowej skierowanej dla klientów rynku sektora bankowego-finansowego. Będzie ona stosowana po połączeniu obydwu spółek.

Projekty Bankowe Polsoft, z o.o. to spółka działająca na rynku od 20 lat. Zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów informatycznych dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji rynku finansowego. Polsoft oferuje specjalizowane rozwiązania obejmujące oprogramowanie aplikacyjne dla banków, biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Sygnity jest jedynym właścicielem spółki PB Polsoft.

źródło/autor: Sygnity

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu