LOTOS w giełdowej czołówce firm odpowiedzialnych społecznie

Grupa LOTOS kolejny raz z rzędu znalazła się w wąskiej grupie firm, które weszły w skład nowego portfela indeksu szesnastu spółek odpowiedzialnych społecznie.

RESPECT: Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency

– Grupa LOTOS, jako koncern naftowy, operuje w sektorze oddziałującym na środowisko naturalne. Spółka jest też jednym z największych pracodawców w regionie. Odgrywa także istotną rolę w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju. To pokazuje jak złożona jest nasza mapa interesariuszy. Dlatego tak ważna jest dla nas przejrzysta i otwarta polityka informacyjna, dzięki której stwarzamy szerokie możliwości oceny naszej wiarygodności. Traktujemy to jako ważny czynnik budowy wartości spółki. Ponowne znalezienie się przez Grupę LOTOS w składzie RESPECT Index stanowi dla nas potwierdzenie, że jakość dotychczasowej komunikacji z otoczeniem, a także wyniki naszej działalności, są nie tylko dostrzegane, ale także pozytywnie oceniane przez rynek kapitałowy i kluczowych interesariuszy. – powiedział Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS S.A. – Nasi interesariusze mają coraz wyższą świadomości wagi czynników ESG (Environment, Social, Governance) dla wyników koncernu, a czynniki te są podstawą RESPECT Index. Inwestorzy wybierając spółki społecznie odpowiedzialne, nie ponoszą dodatkowego ryzyka a tworzą wartość etyczną zainwestowanego kapitału.– dodał prezes M. Machajewski.

Jak wspomniano, RESPECT ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania. Badanie przeprowadzone przy współpracy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i Partnerów, wyłoniło przedsiębiorstwa zaangażowane w działania z obszaru CSR. Nad prawidłowością procesu oceny czuwał audytor badania – firma Deloitte. Analizą objęte zostały spółki notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które w rankingu „spółek odpowiedzialnych społecznie” otrzymały najwyższy rating i są liderami.

Warto przypomnieć ostatnie sukcesy Grupy LOTOS na polu CSR. Koncern po raz trzeci doceniony został w konkursie na najlepsze raporty społeczne w Polsce. Miesiąc temu, podczas IV edycji konkursu „Raporty Społeczne”, spółka otrzymała wyróżnienie za udane włączenie kwestii społecznych i ekologicznych do raportowania zintegrowanego w najnowszej tego typu publikacji „Zrównoważony rozwój w perspektywie 10+”.

źródło/autor: Grupa LOTOS

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu