KRUK S.A. niezmiennie liderem windykacji

Wrocławski KRUK S.A., multioperator w zarządzaniu wierzytelnościami, ponownie zajął pierwsze miejsce w rankingu krajowych firm windykacyjnych. Najnowsze zestawienie opublikowane 24.01.2011r. przez dziennik „Rzeczpospolita” podsumowuje udany dla tej branży rok 2010.

KRUK to jedyny podmiot ujęty w rankingu, który prowadzi działalność na dwóch rynkach, będąc aktywnym graczem zarówno w Polsce jak i w Rumunii.

W Polsce KRUK S.A. utrzymała wysoki poziom wartości obsługiwanych spraw. KRUK International w Rumunii odnotowała jednocześnie spektakularny wzrost biznesu. W 2010 roku wzrost wartości zakupionych spraw w porównaniu do roku poprzedniego był w Rumunii niemal trzykrotny. Liczby mówią same za siebie. – Rok 2010 był dla Grupy KRUK bardzo udany. Podobnie jak w 2009 r. polskie spółki Grupy KRUK przyjęły do obsługi sprawy o wartości 3,8 mld zł. Jednocześnie wyraźnie, bo o 17% zwiększyła się liczba spraw, które trafiły do wrocławskiej spółki (zarówno w formie zleceń inkasa, jak i zakupów należności). – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. W ubiegłym roku KRUK przyjął do obsługi aż 1,38 mln nowych spraw (w poprzednim roku było to 1,17 mln). Ten prawie 20-procentowy wzrost był wynikiem zarówno przyrostu zleceń spraw detalicznych przyjętych do obsługi na zlecenie wierzycieli, jak i zakupów wierzytelności – w tym drugim obszarze spółka odnotowała ponad trzykrotny wzrost liczby spraw. W zdecydowanej większości, zarówno w przypadku zleceń, jak i zakupów, były to wierzytelności pochodzące z sektora bankowego.

Znacząco, bo o 15%, zwiększyła się wartość spraw przekazywanych do polskiego KRUKa na zlecenie (do tzw. inkasa). W 2009 roku było to 2,6 mld zł, a w minionych dwunastu miesiącach wartość ta przekroczyła 3 mld zł. – Oznacza to, że w sektorze bankowym nadal widoczne są negatywne zjawiska związane ze spowolnieniem gospodarczym i kryzysem finansowym. Wierzyciele coraz więcej spraw przekazują do firm zewnętrznych. Jednocześnie rośnie wartość pojedynczych długów oddawanych do windykacji (w 2009 r. średnia wartość zleconej sprawy wynosiła 2.400 zł podczas, gdy rok później było to już 2.673 zł). Świadczy to o tym, że konsumenci mają nadal poważne problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań i kwoty ich zaległości wciąż rosną – twierdzi Piotr Krupa.

W ubiegłym roku Grupa KRUK kupowała portfele wierzytelności na rynku rumuńskim, była także aktywnym graczem w Polsce. W kraju jednak rozstrzygnięcia kilku dużych przetargów zostało przesunięte z ostatnich miesięcy ubiegłego roku na początek roku 2011. – Ich finalizacji można spodziewać się w pierwszym półroczu tego roku. Dodatkowo atrakcyjne warunki zakupów wierzytelności w Rumunii skłoniły spółkę do znacznego zwiększenia zaangażowania na tamtejszym rynku – podsumowuje zagraniczne Aktywności KRUKa Piotr Krupa i dodaje: – W wyniku tych działań Grupa KRUK stała się zdecydowanym liderem zakupów w Rumunii, a wartość nabytych długów w tym kraju osiągnęła w 2010 roku 1,38 mld zł (to prawie trzykrotny wzrost, gdyż w 2009 roku zakupy osiągnęły wartość 356 mln zł). Co ciekawe ponad połowa transakcji (pod względem wartości wierzytelności) została zrealizowana w ostatnich trzech miesiącach minionego roku – podsumowuje zagraniczne działania KRUKa 

Wraz z przyrostem obsługiwanych spraw rośnie także zatrudnienie w Grupie KRUK. W ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii, polskie spółki grupy zatrudniały ponad 1000 pracowników. W porównaniu z rokiem 2009 zatrudnienie w Polsce wzrosło o 13%. Jeszcze większą dynamikę przyrostu kadry odnotowano w Rumunii, gdzie zespół powiększył się o ponad 30% i liczy obecnie ponad 200 osób.

Patrząc z perspektywy minionych 12 miesięcy możliwości rozwoju branży są bardzo obiecujące. Windykatorów czeka dużo pracy. Według raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, w 2014 roku wartość rynku zarządzania wierzytelnościami wzrośnie do 22,2 mld zł, a najbardziej dynamiczny wzrost odnotuje w bieżącym oraz przyszłym roku. Rynek zarządzania wierzytelnościami rozwija się także dzięki rosnącej skłonności wierzycieli do outsorcowania usług windykacyjnych oraz sprzedaży zagrożonych portfeli.

– Od kilku już lat zauważamy wzrostową tendencję do przekazywania firmom windykacyjnym zleceń odzyskiwania zadłużenia (inkasa). Jak najbardziej potwierdzają ją wyniki roku 2010. W sytuacji ciągłego przyrostu wartości „złych kredytów” instytucje finansowe zlecają w coraz większym zakresie (i produktowym i wartościowym) obsługę spraw zadłużeń do zewnętrznych firm zarządzających należnościami. I jest to obecnie krok zupełnie naturalny – mówi Piotr Krupa. – Spodziewać się też należy wzrostu wolumenu portfeli wystawianych na sprzedaż chociażby ze względu na wspomniane wcześniej przesunięcie części transakcji na początek 2011 roku. W kolejnym okresie wierzyciele także będą w ten sposób porządkować swoje portfele nierozliczonych wierzytelności detalicznych. Również w segmencie spraw korporacyjnych zapewne na rynku pojawią się ponownie portfele o znacznym wolumenie, które przyczynią się do wzrostu wartości wierzytelności trafiających na rynek windykacji – dodaje prezes KRUK S.A.

źródło/autor: KRUK

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu