Aberdeen Group: QAD pionierem modelu Cloud Computing na rynku ERP

Firma analityczna Aberdeen Group wskazała QAD jako pioniera w zakresie rozwoju i dostarczania kompleksowego systemu ERP dla globalnych firm produkcyjnych w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Dostawca oprogramowania plasuje się w gronie pierwszych producentów systemu wspomagającego zarządzanie, którzy zaoferowali pełny zestaw funkcjonalności swojego sztandarowego rozwiązania QAD Enterprise Applications na zasadach wynajmu aplikacji. Z rozwiązania QAD OnDemand korzysta obecnie 377 zakładów i 7500 użytkowników na całym świecie.

Analitycy Aberdeen Group, w raporcie „QAD OnDemand zapewnia firmom produkcyjnym narzędzia globalnego rozwojui” podkreślają, iż QAD jako pierwszy dostawca na rynku, zapewnił kompleksowy pakiet ERP dla firm produkcyjnych w modelu Cloud Computing. Odpowiada on funkcjonalnościom systemu instalowanego lokalnie (model „on-premise”). Dzięki temu, firmy są w stanie znacząco obniżyć całościowe koszty posiadania systemu mierzone wskaźnikiem Total Cost of Ownership (TCO). Oprogramowanie, systemy i infrastruktura jest zarządzana i administrowana przez QAD w bezpiecznym i stabilnym centrum danych, co eliminuje szereg ryzyk finansowych i informatycznych związanych z implementacją i obsługą aplikacji ERP.

W raporcie zidentyfikowano różnorodne powody, które wyjaśniają dlaczego firmy rozważają możliwość korzystania z aplikacji w modelu SaaS. Według badań przeprowadzonych przez firmę analityczną, wśród najczęściej pojawiających się opinii respondenci wskazywali niższe koszty utrzymania systemu (TCO), redukcję kosztów i nakładów pracy związanych z aktualizacją do nowych wersji oraz niższe koszty początkowe poniesione na inwestycje w system. Polityka cenowa dla rozwiązania QAD On Demand wychodzi na przeciw właśnie tym oczekiwaniom. Jeśli uwzględnimy koszty związane z obsługą oprogramowania zainstalowanego lokalnie (hardware, software i zespół wspierający), cena QAD OnDemand jest niższa niż średnie koszty tradycyjnego rozwiązania.

– Mamy szczególną satysfakcję z opinii przedstawionej na łamach raportu Aberdeen Group – podkreśla Gordon Fleming, członek zarządu QAD Inc. – Potwierdza to, że QAD wpisuje się w potrzeby zgłaszane przez naszych klientów. Spodziewamy się w tym roku znacznego zainteresowania rozwiązaniem QAD OnDemand, zarówno ze strony globalnych firm planujących ekspansję, jak i mniejszych firm oczekujących solidnego i optymalnego finansowo systemu ERP.

Co więcej, wyniki badania prowadzonego przez Aberdeen wskazują, że QAD może oczekiwać jeszcze większego zainteresowania aplikacją dostępną „na żądanie” (QAD OnDemand). Firmy produkcyjne dysponują ograniczonymi zasobami IT i są zainteresowanie wydzieleniem ich na zewnątrz na zasadach outsourcingu. QAD OnDemand wpisuje się w te politykę, ponieważ minimalizuje nakłady pracy i obsługę techniczną związaną z instalacją, zapewniając jednocześnie globalne wsparcie w trybie 24/7. Wynajem oprogramowania w popularnej „chmurze” jest szczególnie atrakcyjny dla firm, które dysponują starym sprzętem i oprogramowaniem oraz zmagają się z częstymi zmianami kadrowymi w zespole IT. To również korzystne rozwiązanie w sytuacji braku odpowiednich kompetencji w dziale informatycznym. Jednym z istotnych argumentów przemawiających za tym modelem użytkowania systemu jest pełna dostępność aplikacji i zachowanie wysokiej wydajności systemu.

– Globalne przedsiębiorstwa produkcyjne oczekują standaryzacji systemu na całym świecie. W 2010 roku jeden z największych międzynarodowych dostawców podzespołów dla motoryzacji podjął decyzję o wprowadzeniu systemu QAD Enterprise Applications właśnie w modelu Cloud Computing. Firmie zależało na obsłudze projektu w sposób zapewniający elastyczność użytkowania i przewidywalność kosztów. Zespół QAD jest odpowiedzialny za utrzymanie systemu, administrowanie i hosting. Spowolnienie gospodarcze sprawiło, że firmy coraz częściej zwracają uwagę na usprawnienie procesów i konkretne korzyści biznesowe. Jednym z rozwiązań jest wynajem aplikacji w modelu „oprogramowanie jako usługa” – mówi Jarosław Jaśkiewicz, dyrektor ds. rozwoju produktu QAD Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu