Szansa na dofinansowanie dla firm z branży motoryzacyjnej

Firmy z branży motoryzacyjnej mają szansę na pozyskanie dodatkowych funduszy na finansowanie swojej działalności badawczo-rozwojowej. W dobie wyczerpujących się dotacji unijnych, w perspektywie finansowej 2007-2013, korzystanie ze środków dostępnych w ramach inicjatyw Komisji Europejskiej, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców z różnych sektorów – podkreślają eksperci firmy doradczej Deloitte.

”Warto pamiętać, iż przedsiębiorcy mogą korzystać z alternatywnych w stosunku do funduszy UE źródeł wsparcia, o czym często zapominają. Do katalogu dostępnych dla nich opcji należy m.in. korzystanie z ulgi w podatku CIT na nabycie nowych technologii, ulgi z tytułu posiadania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz innych programów Komisji Europejskiej takich jak np. Eureka. Ważne jest, aby odpowiednio dopasować program wsparcia, z którego korzysta firma, do jej możliwości i profilu biznesowego.” – mówi Beata Tylman, Starszy Menedżer w Zespole R&D and Government Incentives Deloitte.

Jedną z możliwości, na pozyskanie dodatkowego finansowania, dla przedsiębiorców działających w branży motoryzacyjnej jest udział w trwającym obecnie konkursie ELECTROMOBILITY + w ramach programu ERA-NET transport. Uczestniczące w nim firmy mogą otrzymać dotacje na prowadzenie badań, na rzecz rozwoju oraz promocji pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Przewodnik dla podmiotów zainteresowanych konkursem, wskazuje na dwa zasadnicze obszary, w których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie:

  1. strategiczne badania dotyczące polityk oraz technologii transportowych
  2. innowacje technologiczne/badania stosowane.

Zakres konkursu jest bardzo szeroki – praktycznie każdy projekt wpisujący się w jego ramy tematyczne może ubiegać się o wsparcie. Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową z pewnością zauważą też analogię pomiędzy tym programem, a działaniem1.4 PO IG, w ramach którego wspierane są prace rozwojowe oraz badania przemysłowe. Wartość dofinansowania, które mogą uzyskać firmy uczestniczące w obu programach jest porównywalna i wynosi maksymalnie 7,5 miliona euro i do 70 % kosztów kwalifikowanych, w przypadku badań przemysłowych oraz maksymalnie 45 % przy prowadzeniu prac rozwojowych. Wyróżnikiem konkursu ELECTROMOBILITY + jest możliwość uzyskania wsparcia na prowadzenie badań podstawowych. Tym mianem określa się aktywność podejmowaną, w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach i obserwowalnych faktach, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne. Działania takie mogą zostać wsparte aż do 100 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie w kwocie 1,5 miliona euro. „Kluczowym etapem przygotowywania projektu jest prawidłowe zdefiniowanie rodzaju wykonywanych przez beneficjenta prac badawczych. Jak pokazuje praktyka, wnioskodawcy mają z tym duże problemy, co często wiąże się z koniecznością dokonywania zmian w projekcie, w trakcie jego oceny i może nawet prowadzić do obniżenia poziomu dofinansowania.” – mówi Beata Tylman z Deloitte.

Zainteresowani powinni pamiętać, że niezbędnym warunkiem uczestnictwa w programie ERA-NET jest utworzenie konsorcjum na potrzeby projektu. Wymaganie to jest konsekwencją jednego z podstawowych celów 7 Programu Ramowego (którego integralną częścią jest inicjatywa ERA-NET), czyli rozwoju powiązań między przedsiębiorstwami, uczelniami oraz jednostkami naukowymi w skali międzynarodowej. W ramach konkursu ELECTROMOBILTY +, aplikanci tworzący konsorcja mogą pochodzić wyłącznie z następujących krajów i regionów: Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Polski, Turcji, Flandrii, Andaluzji oraz Piemontu. Zawężenie kręgu podmiotowego jest konsekwencją faktu, iż wspomniane kraje i regiony tworzą wspólnie budżet konkursu. „O ile współpraca w konsorcjum może na początku wydawać się problematyczna, należy mieć na uwadze ogromne korzyści, które płyną z tego rodzaju działań, gdyż wspólny projekt może przełożyć się na rozwój długofalowej współpracy międzynarodowej.” – dodaje Beata Tylman z Deloitte.

Finalną datą złożenia aplikacji konkursowej i odpowiedniej dokumentacji jest 31 marca 2011 roku. Na zainteresowanych czeka budżet w wysokości 21,7 miliona euro.

źródło/autor: Deloitte

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu