Seagate Technology przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2011

Firma Seagate Technology (NASDAQ: STX) ogłosiła, że w kwartale zakończonym 31 grudnia 2010 sprzedaż dysków twardych sięgnęła 48,9 milionów sztuk, przychód  notowany na zasadach GAAP osiągnął wartość 2,7 miliarda dolarów, marża brutto wyniosła 19,5%, zysk netto wyniósł 150 milionów dolarów a rozwodniony zysk netto na akcję wyniósł  0,31 dolara.

Zysk netto nienotowany na zasadach GAAP, do którego nie zalicza się amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatków na restrukturyzację, wyniósł 159 milionów dolarów, a rozwodniony zysk netto na akcję wyniósł 0,33 dolara.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy (okres zakończony 31 grudnia 2010) przychód Seagate notowany na zasadach GAAP osiągnął wartość 5,4 miliarda dolarów, marża brutto wyniosła 19,9%, zysk netto wyniósł 299 milionów dolarów a rozwodniony zysk netto na akcję wyniósł  0,61 dolara.

Zysk netto nienotowany na zasadach GAAP, do którego nie zalicza się amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatków na restrukturyzację, wyniósł 339 milionów dolarów a rozwodniony zysk netto na akcję wyniósł 0,70 dolara.

18 stycznia 2011 roku firma i jej jednostka zależna Seagate HDD Cayman (pożyczkobiorca) podpisali Umowę Kredytową, na mocy której zostaną udostępnione środki o wartości 350 milionów dolarów kredytu obrotowego zabezpieczonego. Środki dostępnego kredytu obrotowego nie zostały jeszcze wykorzystane i dają one firmie elastyczność w finansowaniu działalności biznesowej. Dodatkowe informacje dotyczące Umowy Kredytowej znajdują się w formularzu Form 8-K (USA) złożonym w dniu dzisiejszym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu