Małgorzata Pergał nowym Dyrektorem ds. Finansów i Administracji w Ricoh Polska

Do zarządu Ricoh Polska weszła pani Małgorzata Pergał, obejmując jednoczenie stanowisko Dyrektora ds. Finansów i Administracji. Ukończyła wydział Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Księgowości, Organizacji i Audytu w wojewódzkim oddziale Społem.

W latach 1993-1997 pełniła funkcję głównej księgowej w General Motors. Od roku 1997 związana była z Sun Microsystems Poland, gdzie piastowała stanowiska: głównej księgowej, dyrektora finansowego, a później członka Zarządu. Posiada tytuł biegłego rewidenta.

W Ricoh Polska Małgorzata Pergał odpowiada za kształtowanie polityki finansowej spółki, tworzenie i zarządzanie długo i średnioterminową strategią finansową, planowanie i prognozowanie aktywności wspierających rozwój biznesu, a także sprawy administracyjne, w tym, zapewnienie narzędzi i infrastruktury potrzebnej do dynamicznego rozwoju Ricoh Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu