Wolontariat pracowniczy w Citi Handlowy – najlepszy w Polsce

Prowadzony przez Fundację Kronenberga program dla pracowników Citi Handlowy zwyciężył w polskiej edycji konkursu Europejskiej Nagrody Wolontariatu Pracowniczego, ogłoszonego w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu. Przez pięć lat pracownicy banku angażowali się w akcje pomocy potrzebującym ponad ponad 9000 razy, a przepracowując ponad 54 800 godzin zrealizowali 720 projektów.

Citi Handlowy został zwycięzcą w kategorii „Duża firma” i reprezentować będzie Polskę w europejskiej edycji tego konkursu. Wyniki rywalizacji na poziomie europejskim zostaną ogłoszone w Londynie w marcu 2011 roku.

– Jesteśmy zaszczyceni tym prestiżowym wyróżnieniem. Jest to nagroda dla wszystkich pracowników Citi Handlowy, którzy dotychczas poświęcili blisko 55 000 godzin swojego wolnego czasu na pomoc potrzebującym. Wolontariat pracowniczy jest jednym z głównych obszarów działalności Fundacji Kronenberga, która już od 6 lat aktywnie wpiera inicjatywy prospołeczne podejmowane przez pracowników Citi Handlowy, a także zachęca ich do zaangażowania w pracę wolontariacką – mówi Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego to projekt finansowy przez Komisję Europejską, realizowany w 23 krajach Europy. Jego głównym celem jest wyróżnienie najlepszych inicjatyw wolontariatu pracowniczego, pomagających grupom  napotykającym przeszkody i zagrożonym wykluczeniem na rynku pracy. Komisja Europejska zalicza do nich między innymi nie pracującą i nie uczącą się młodzież, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne i ludzi w wieku przedemerytalnym. Projekt Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego realizowany jest w związku z decyzją Rady Unii Europejskiej ustanawiającej rok 2011 „Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa”.

W ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy realizowane są różnorodne projekty wolontariackich. Są to między innymi: Światowy Dzień Citi dla Społeczności, Studencki Projekt Społeczny, wyjazdy integracyjne pracowników połączone z pracą wolontariacką, akcje pomocy dzieciom z domów dziecka, a także pomoc pracowników banku w prowadzeniu programów edukacji finansowej. W latach 2005-2010 wolontariusze Citi Handlowy zaangażowali się w pracę na rzecz innych ponad 9000 razy. Zrealizowali 720 projektów, pomagając szkołom, przedszkolom, domom dziecka, ośrodkom dla osób w niepełnosprawnych i starszych oraz schroniskom dla bezdomnych zwierząt.

źródło/autor: Citi Handlowy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu