Nowy Menedżer w Grupie On Board San Markos

Dariusz Chrzanowski objął stanowisko Menedżera ds. komunikacji w On Board San Markos Group. Inwestująca w spółki z obszaru komunikacji biznesowej Grupa On Board San Markos jest właścicielem 5 spółek w Polsce i na Ukrainie o rocznych obrotach bliskich 20 mln PLN.

Dotychczas Dariusz Chrzanowski kierował działem szkoleń – portalu PRoto.pl. W Grupie On Board San Markos Dariusz Chrzanowski będzie odpowiadać za strategię komunikacyjną i promocyjną Grupy i jej poszczególnych spółek oraz za rozwój nowych narzędzi komunikacji..

„Decyzja o  powołaniu menedżera ds. komunikacji została podyktowana potrzebą wzmocnienia zewnętrznej komunikacji w całej On Board San Markos Group, w odniesieniu do wszystkich marek. Dynamiczny wzrost Grupy oraz strategia dalszego rozwoju, spowodowały konieczność wprowadzenia aktywnej i  zharmonizowanej strategii komunikacyjnej”. – wyjaśnia Norbert Ofmański, prezes zarządu Grupy On Board San Markos.

Do zadań Dariusza Chrzanowskiego będzie należało wdrażanie najwyższych standardów w zakresie komunikacji zewnętrznej Grupy, prowadzenia biur prasowych poszczególnych spółek oraz rozwój nowych narzędzi komunikacji. Dziś swoje doświadczenia będzie przenosił na całą Grupę.

W skład Grupy wchodzi 5 spółek zależnych: 3 w Polsce oraz 2 na Ukrainie. Są to firmy doradcze: On Board PR Ecco Network i On Board PR Ukraina, agencje reklamowe: San Markos i San Markos Ukraina oraz agencja marketingu interaktywnego Think Kong. Łączne zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy wynosi 100 osób. Grupa planuje dalszy rozwój na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Dariusz Chrzanowski – od stycznia Menedżer ds. komunikacji w On Board San Markos Group. Wcześniej związany z portalem PRoto.pl oraz Magazynem Marketingu i Sprzedaży Brief. Doświadczenie zdobywał w obszarze edukacji marketingowej jako pomysłodawca i organizator wielu szkoleń i konferencji. Pracował dla największych firm polskiej gospodarki, przeprowadzając i koordynując programy szkoleniowo – rozwojowe. Były dyrektor I Forum Gospodarczego Polska – Ukraina 2012 oraz doradca w Polsko – Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Współpracował z Telewizją Polską S.A. przy tworzeniu strategii komercjalizacji oferty dla Akademii Telewizyjnej – Ośrodek Szkolenia TVP S.A. Absolwent ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu