Certyfikat środowiskowy ISO 14001 dla Wincanton Polska

W wyniku audytu przeprowadzonego w grudniu 2010 przez Det Norske Veritas (DNV), Wincanton otrzymał pozytywną rekomendację do certyfikacji na ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego. Tym samym Wincanton będący wiodącym dostawcą zawansowanych usług z zakresu łańcucha dostaw, dołączył do wąskiego grona firm, w których z powodzeniem wdrożono ISO 14001.

Implementacja certyfikatu jest częścią realizowanej przez Wincanton strategii środowiskowej stworzonej w oparciu o analizę wpływu działania firmy na środowisko naturalne. Realizacja strategii środowiskowej pozwala menadżerom Wincanton na identyfikację oraz zapobieganie i rozwiązywanie problemów związanych z wpływem na środowisko naturalne, w ramach zrównoważonego działania na rzecz firmy, jej Klientów i związanych z nią społeczności.

ISO 14001 jest uznawaną na skalę międzynarodową normą, która określa sposoby wdrażania efektywnego zarządzania środowiskowego. Certyfikat ustalono w celu zdefiniowania sposobów postępowania w sytuacji zachowania równowagi pomiędzy realizacją interesu firmy – utrzymaniem jej rentowności – przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

ISO 14001 jest również niezależnym potwierdzeniem, że wdrożona strategia zarządzania odpowiada uznanym i stosowanym w firmach całego świata międzynarodowym standardom.

„Jako lider usług logistycznych realizujemy podstawowe zapotrzebowania gospodarki w ramach łańcucha dostaw,  transportując i magazynując towary, wykonując usługi dodatkowe oraz dostarczając je do końcowych odbiorców. Zmiany klimatyczne oraz potrzeba ochrony środowiska obliguje nas do umiejętnej realizacji naszych zadań przy ograniczeniu ingerencji w środowisko naturalne. Będąc przedstawicielem branży logistycznej czujemy odpowiedzialność wynikającą z naszej działalności. Dlatego już w roku 2009 Wincanton opracował 10 punktową Deklarację Środowiskową, w myśl której firma zobowiązała się uwzględniać troskę o środowisko naturalne, przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. W przyszłości działania na rzecz środowiska nabiorą jeszcze większej dynamiki. Implementując ISO 14001 podwyższamy standardy związane z ochroną środowiska i przygotowujemy się do nowych wyzwań, które przed nami staną.” – mówi Jarek Król, Managing Director CEE, Wincanton Polska.

Podczas audytu przeprowadzonego w siedzibie Wincanton, firma została wyróżniona w sektorze logistycznym za praktyki SHELA, czyli programu do podnoszenia świadomości wiedzy pracowników i rozwoju systemów w zakresie środowiska, jakości oraz BHP. Ponadto audytorzy wskazali na efektywne wykorzystanie narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w budowaniu wizerunku firmy przyjaznej środowisku.

Certyfikat środowiskowy ISO 14001 nie jest jednym standardem zarządzania wdrożonym przez Wincanton w roku 2010. W ostatnich miesiącach z powodzeniem zakończyła się również implementacja ISO 22000:2005 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz ISO 9001:2008 – System Zarządzania Jakością. W obu przypadkach poziom wdrożenia procedur uznany został za wysoki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu