Seisei Communications pracuje dla nioovo

Od stycznia 2011 agencja Seisei Communications zajmuje się działaniami PR dla portalu nioovo. nioovo, to nowy globalny standard wymiany danych teleadresowych. Celem polskich autorów nioovo było stworzenie narzędzia, które ułatwi ludziom na całym świecie utrzymywanie kontaktów, bez obawy, że ich dane mogą dostać się w niepowołane ręce.

System nioovo, obsługujący 138 języków, pozwala na przechowywanie pobranych wirtualnych wizytówek w jednym miejscu i odtworzenie ich w każdej chwili, z każdego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu.

Projekt nioovo jest całkowicie nowym rodzajem usługi w skali światowej. Innowacyjność tego pomysłu została doceniona przez ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a projekt otrzymał dofinansowanie z działania 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Partnerami projektu nioovo są firmy Microsoft oraz PTK Centertel operator sieci komórkowej Orange.

www.nioovo.com

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu