Barometr Metrohouse – Warszawa: 2010 r. pod znakiem stabilizacji

2010 rok zarówno pod względem cen, średniego czasu sprzedaży, jak i możliwości negocjacyjnych upłynął wyjątkowo spokojnie. Wbrew prognozom rynkowym średnie różnice pomiędzy ceną ofertową a transakcyjną nie były znaczne i nie przekroczyły trzech procent, a czas sprzedaży ustabilizował się na poziomie ok. 100 dni.

Końcówka roku na rynku mieszkań używanych w Warszawie była wyjątkowo pracowita. Z pewnością był to aktywny czas dla wszystkich nabywców, którzy informowani o rychłych zmianach w programie „Rodzina na swoim” pragnęli jeszcze w ostatnich miesiącach roku znaleźć i skredytować mieszkanie. Czas wzmożonych transakcji nie wpłynął jednak istotnie na badane przez naszą agencję parametry tj. czas sprzedaży i negocjacje ceny.

Podwyższenie do 103 dni czasu sprzedaży na rynku wtórnym to tylko potwierdzenie utrzymującej się tendencji. Poza znacznym wydłużeniem czasu sprzedaży w marcu i kwietniu, w pozostałych okresach średni czas ekspozycji oferty na rynku zamykał się pomiędzy 94 a 105 dni. Dla porównania w kryzysowym I kw. 2009 r. wynosił on prawie pół roku.

Negocjowane wartości cen również cechuje względna stabilizacja. Poza odnotowanym w maju i czerwcu znacznym zwiększeniem marginesu negocjacyjnego do 2,9 proc., w pozostałych analizowanych przedziałach czasowych różnica pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi kształtuje się na podobnym poziomie między 1,8 a 2,1 proc. Niewątpliwie jest to wynikiem urealnienia wystawianych cen ofertowych i mniejszej skłonności do obniżania cen mieszkań przez właścicieli lokali. Negocjacje powyżej 5 proc. ceny ofertowej zdarzały się w minionym roku jedynie w co dziewiątej transakcji i występowały najczęściej w grupie ofert o długiej ekspozycji na rynku.

Mariusz Kania, prezes zarządu Metrohouse & Partnerzy S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu