Polska Akademia Nauk będzie publikować swoje czasopisma z Versitą

W 2009 roku Komitety i Wydziały Polskiej Akademii Nauk (PAN), czołowej instytucji naukowo badawczej w Polsce, opublikowały 254 tytuły wydawnicze w około 100 tys. egzemplarzy. Niedawno PAN zdecydowała się na elektroniczną publikację 21 czasopism naukowych w modelu Open Access (z ang. otwarty dostęp), przy wykorzystaniu czołowych światowych rozwiązań technologicznych.

Versita (www.versita.com) została wybrana jako dostawca technologii i usług wydawniczych dla tego projektu.

21 czasopism Polskiej Akademii Nauk stanowi największą, jak dotąd, grupę czasopism przyjętych jednorazowo do publikacji przez firmę Versita, będącą liderem na rynku wydawnictw naukowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma świadczy usługi dla prawie 200 czasopism naukowych z tego regionu i z innych części świata, a docelowo planuje powiększyć tę liczbę do 500. Współpraca z Polską Akademią Nauk będzie znaczącym krokiem na drodze do realizacji tego celu.

Porozumienie między PAN a Versitą obejmuje publikację czasopism z różnych dziedzin nauki, od biologii i weterynarii, poprzez psychologię, po nauki techniczne. Na podstawie zawartej umowy, Versita wspierać będzie PAN od strony publikacji elektronicznej, dystrybucji i marketingu, pozostawiając obszar pozyskiwania i redakcji manuskryptów czasopismom Polskiej Akademii Nauk.

Komentując zawarcie umowy, Dawid Cecuła – Business Manager Versita Open, mówi: „Pełne teksty publikacji naukowych zawartych w czasopismach będą udostępniane wszystkim zainteresowanym w modelu Open Access, co da czytelnikom równe szanse dostępu do rezultatów najnowszych badań. Jako organizacja, która stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy naukowej, czujemy się zaszczyceni, mogąc wziąć udział w tym ambitnym przedsięwzięciu.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu