LOTOS uruchomił drugi hydrokraking

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS ruszyła właśnie produkcja na jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji zbudowanych w ramach Programu 10+ – instalacji hydrokrakingu, czyli tzw. MHC (ang. Mild Hydrocracking). Oznacza to wzrost pogłębionego przerobu ropy naftowej, a tym samym stopniowe zwiększanie marży rafineryjnej.

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS uruchomiona została nowa instalacja zbudowana w ramach Programu 10+. Głównym zadaniem MHC jest pogłębienie przerobu ropy naftowej i uzyskanie z każdej baryłki ropy większej ilości produktów najwyższej jakości, a właśnie ten parametr charakteryzuje najnowocześniejsze rafinerie w Europie i na świecie. To druga instalacja hydrokrakingu funkcjonująca w gdańskiej rafinerii. Pierwsza została oddana do użytku w roku 2000.

– Po pomyślnym zakończeniu testów i rozruchu zgodnie z planem, instalacja MHC rozpoczęła pracę operacyjną. Pojawiły się właśnie pierwsze produkty – benzyny, nafta, olej napędowy i hydrowax. Moce produkcyjne nowej instalacji wynoszą 260 t/h. – powiedział Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS S.A.

Program 10+, który pozwala na zwiększenie przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii o 75% dobiega już końca. Oprócz wspomnianego MHC działają już m.in.: instalacja odsiarczania olejów napędowych (HDS), wytwórnia wodoru (HGU), zintegrowana instalacja destylacji ropy naftowej (CDU/VDU) oraz zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Pozostała do uruchomienia ostatnia instalacja rozpuszczalnikowego odasfaltowania (ROSE).

– Obecnie, zgodnie z harmonogramem, prowadzimy prace rozruchowe na instalacji ROSE. Komercyjne uruchomienie tej instalacji przewidujemy na koniec lutego br.– powiedział Zbigniew Paszkowicz, dyrektor ds. rozbudowy rafinerii Grupy LOTOS S.A. – To ostatni z 50 projektów zrealizowanych w ramach 10+ – dodał Z. Paszkowicz.

źródło/autor: Grupa LOTOS

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu