Blisko 146 mln złotych wydali w grudniu 2010 inwestorzy indywidualni kupując obligacje detaliczne Skarbu Państwa

W grudniu 2010 największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się obligacje dwuletnie, których sprzedano 951 659 sztuk. Większy popyt, w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w przypadku obligacji dziesięcioletnich – 279 929 sztuk tych papierów Skarbu Państwa trafiło w ręce indywidualnych inwestorów. Wszystkie rodzaje obligacji detalicznych sprzedano w grudniu 2010 r. za łączną sumę 145 971 185,4 PLN. Łącznie w 2010 r. kupiono 23 777 606 sztuk obligacji detalicznych, z czego większość (55,66 proc.) stanowiły obligacje dwuletnie.

W grudniu 2010 r. inwestorzy wybierać mogli pomiędzy czterema rodzajami obligacji: dwuletnimi z serii DOS1212, trzyletnimi z serii TZ1113, czteroletnimi z serii COI1214, oraz dziesięcioletnimi z serii EDO1220. Dwulatek kupiono w grudniu 2010 r. 951 659 sztuk za łączną sumę 95 096 119,5 PLN. Większym niż w poprzednim miesiącu zainteresowaniem cieszyły się dziesięciolatki, których nabyto 279 929 sztuk za sumę 27 992 900 PLN. Zainteresowanie obligacjami czteroletnimi było nieco mniejsze i w grudniu emitent sprzedał 205 286 sztuk tych papierów wartościowych. Grudzień był drugim miesiącem listopadowej emisji obligacji trzyletnich z serii TZ1113, których w minionym miesiącu sprzedano 23 477 sztuk za kwotę 2 355 788,8 PLN. Obligacje trzyletnie są jednocześnie jedynymi pierwszorzędnymi papierami skarbowymi, które notowane są na rynkach kapitałowych – warszawskiej giełdzie „Catalyst” i rynku BondSpot.

W grudniu wzrosło zainteresowanie obligacjami dziesięcioletnimi z 218 720 sztuk kupionych w listopadzie, do 279 929 sztuk kupionych w grudniu 2010 r. Do nabycia obligacji dziesięcioletnich zachęca przede wszystkim fakt, że są one najkorzystniej oprocentowane, ze wszystkich papierów Skarbu Państwa skierowanych do inwestorów indywidualnych. W pierwszym okresie odsetkowym oferują oprocentowanie rzędu 5,25 proc., które dodatkowo w latach następnych może się zwiększyć dzięki dodaniu wyższej marży odsetkowej. Są też jedynymi obligacjami detalicznymi, które dają możliwość zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (dzięki inwestowaniu w nie za pośrednictwem Indywidualnego Konta Emerytalnego – IKE „Obligacje”).

Łącznie w 2010 r. kupiono 23 777 606 sztuk obligacji detalicznych. Obligacje dwuletnie cieszyły się zdecydowanie największa popularnością – co druga kupiona obligacja detaliczna w 2010 roku to właśnie „dwulatka”. Nabyto ich łącznie 13 233 914 sztuk, co stanowiło, 55,66 proc. całości rocznej sprzedaży. Obligacje dziesięcioletnie stanowiły 26,68 proc. sprzedaży (6 344 781 szt.), obligacje czteroletnie 12,01 proc. (2 856 231 szt.), a trzylatki 5,65 proc. (1 342 680 szt.). Poprzez e-kanały (zlecenie telefoniczne, Internet, Inteligo) kupiono 761 769 sztuk obligacji detalicznych, co stanowiło 3,20 proc. całości sprzedaży.

– Ministerstwo Finansów stara się swoją ofertę dopasować do wymagań rynku i indywidualnego odbiorcy. Inwestorzy mogą oszczędzać za pomocą czterech konkurencyjnie oprocentowanych instrumentów finansowych, jakimi są obligacje detaliczne. Ich odmienne oprocentowanie, różny czas wykupu oraz inne profity charakterystyczne dla każdego z rodzajów obligacji, dają możliwość ułożenia dzięki nim portfela inwestycyjnego wedle własnych potrzeb i kalkulacji – mówi Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Jest to też inwestycja w zasięgu każdego z nas, gdyż minimalna kwota kapitału wymagana do rozpoczęcia inwestycji jest bardzo niewielka – dodaje.

Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można było nabywać obligacje. Inwestorzy stale są zachęcani do wykorzystywania także innej od tradycyjnej formy zakupu, czyli składania zleceń przez e-kanały – przez telefon, Internet w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl oraz konto  Inteligo.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu